ข่าว

ซาเล้ง รอลุ้น! หลังพาณิชย์ชงเรื่องเข้าครม.เยียวยา 5,000 บาท ฟาก ‘บิ๊กตู่’ รับลูกสั่งช่วยทุกกลุ่ม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยส่งเรื่องเยียวยา 5,000 บาท สำหรับ ซาเล้ง เข้าคณะรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีกำชับสั่งช่วยทุกกลุ่ม

เยียวยา5,000บาท นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุม ครม. ว่า ตนได้สอบถามในที่ประชุม ครม. ว่าผู้ประกอบอาชีพ ”ซาเล้ง” เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทด้วยหรือไม่

ก็ได้รับคำตอบจากกระทรวงคลัง ว่า คณะติดตามการจ่ายเงินเยียวยาที่ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน จะพิจารณาร่วมกับกลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มชายขอบ กลุ่มไร้บ้าน เป็นต้น อีกครั้งว่าจะพิจารณาช่วยเหลืออย่างไร ซึ่งนายกรัฐมนตรี ก็ได้สั่งการให้ดูให้ครบกลุ่มต่อไป

อย่างไรก็ตาม ตนได้มอบให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกระทรวงคลังโดยตรงอีกทาง รวมทั้งคุณลุงบุญยิ่งตัวแทนซาเล้งด้วยแล้ว

ทราบว่าปัญหาส่วนหนึ่งที่ซาเล้งได้รับนั้น เป็นปัญหาที่เกิดจากการตรวจสอบของระบบ AI ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะได้แจ้งให้คุณลุงบุญยิ่งและสมาคมซาเล้งทราบ เพื่อแจ้งสมาชิกที่ยังไม่ได้ขอรับสิทธิ์ ขอรับสิทธิ์ไม่เป็น หรือถูกปฏิเสธสิทธิ์ได้เร่งขอรับสิทธิ์หรือทบทวนสิทธิ์

ซึ่งจากการติดตามปรากฏว่ากลุ่มซาเล้งส่วนใหญ่ ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา และมีบางส่วนถูกปฏิเสธสิทธิ์ผ่านระบบ เนื่องจากระบบแจ้งว่าเป็นเกษตรกร ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะได้ร่วมกับสมาคมซาเล้ง แนะนำช่วยเหลือให้ได้รับเงินเยียวยาโดยประสานกับกระทรวงคลังต่อไป