ข่าว

ศปก.ตร.สรุปยอดผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินร่วม 700 ราย

ศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สรุปยอดผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ร่วม 700 ราย อันดับหนึ่งยังเป็น ออกนอกเคหสถานโดยไม่มีเหตุอันควร ขณะที่การรวมตัวมั่วสุมกว่า 80 รายอันดับหนึ่งยังเป็นดื่มสุรา ส่วนจังหวัดที่ฝ่าฝืนมากสุด ปทุมธานี , ราชบุรี และระยอง

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน วันนี้ (11 พ.ค. 63) – ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) ได้สรุปยอดผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. เวลา 22.00 น. จนถึงเช้าวันที่ 11 พ.ค. เวลา 04.00 น. โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้นบุคคล รวม 26,852 ราย และยานพาหนะ รวม 20,792 คัน จับกุมผู้ฝ่าฝืนได้ รวมทั้งสิ้น 686 ราย ประกอบด้วยผู้ออกนอกเคหสถานโดยไม่มีเหตุอันควร 597 ราย ตักเตือน 41 ราย ดำเนินคดี 556 ราย ประกอบด้วย ขับหรือขี่ยานพาหนะเล่น 90 ราย เดินทางกลับที่พักหลังเวลาเคอร์ฟิว 148 ราย ออกมาทำธุระ 184 ราย และอื่นๆ 175 ราย รวมตัวมั่วสุมในเคหสถานเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ รวม 89 ราย แบ่งเป็น ดื่มสุรา 49 ราย เสพยาเสพติด 16 ราย ลักลอบเล่นการพนัน 18 ราย และอื่นๆ 6 ราย

ทั้งนี้จังหวัดที่มีสถิติการจับกุมผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ กรณีออกนอกเคหสถาน สูงสุด ในภาคกลางได้แก่ จ.ปทุมธานี 126 ราย ภาคตะวันตก ได้แก่ จ.ราชบุรี 106 ราย ภาคตะวันออก ได้แก่ จ.ระยอง 63 ราย

สำหรับผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548