ข่าว

พม. เร่งช่วยครอบครัวยากจน ถูกรื้อหลังคาบ้านขายทอดตลาด

พม. เร่งช่วยครอบครัวยากจน ถูกรื้อหลังคาบ้าน เพื่อขายทอดตลาด ที่จังหวัดพัทลุง

วันนี้ (13 พ.ค. 63) – นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 19/2563 เพื่อเร่งหาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด-19 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้า และผู้แทนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ทั่วประเทศ ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ Video Conference

นายปรเมธี กล่าวว่า จากกรณีพบครอบครัว 4 ชีวิต ที่จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย แม่อายุ 53 ปี ลูกสาวอายุ 28 ปี กำลังตั้งครรภ์ กับหลาน 2 คน อายุ 8 ปี และ 12 ปี ถูกสหกรณ์การเกษตรฟ้องยึดทรัพย์ จากเงินกู้ค้างชำระ 15,000 บาท เมื่อ 10 ปีก่อน แต่ไม่สามารถชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยได้ เนื่องจากมีรายได้ที่ไม่แน่นอนจากการรับจ้างเก็บเศษยางพารา ประมาณวันละ 60-100 บาท อีกทั้งบ้านต้องถูกรื้อหลังคา โครงสร้าง และกรอบประตูหน้าต่างไปขายทอดตลาด ทำให้ต้องนำผ้าเต็นท์ที่ชำรุดมามุงเป็นหลังคา และได้ยื่นขอเงินเยียวยาจากรัฐบาล 5,000 บาท แต่ไม่ได้รับสิทธิ์ นั้น กระทรวง พม. โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวง พม. โดยในเบื้องต้น ได้พิจารณาให้เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนและเงินกองทุนคุ้มครองเด็กต่อไป นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีสภาพมั่นคงและปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มรายได้ที่มั่นคงให้แก่ครอบครัวในระยะต่อไป

นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม ตนได้เน้นย้ำให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด ช่วยกันดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างเต็มที่และให้ทั่วถึงมากที่สุด ทั้งนี้ หากประชาชนประสบปัญหาทางสังคมและเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขอให้แจ้ง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร 1300 บริการฟรี 24 ชม. ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพราะเราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน