ข่าว

สธ. เผยผลสำรวจร้านเสริมสวย ตัดผมไม่ผ่านเกณฑ์ 63%

กระทรวงสาธารณสุขเผยผลสำรวจ 2 กิจการ ร้านสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงฝากสัตว์ไม่ผ่านเกณฑ์ 53% และร้านเสริมสวย ตัดผม ไม่ผ่านเกณฑ์ 63% ขณะที่ นพ.อนุพงศ์ สุจริยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค วอนขอคนไทยอย่าประมาท เบาใจได้แต่อย่าวางใจเพราะโควิด-19 เป็นโรคทางเดินหายใจที่ไม่เหมือนโรคทั่วไป

วันนี้ (13 พ.ค. 63) – นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึง ผลสำรวจการประกอบกิจการ 2 กิจการคือ ร้านเสริมสวย ตัดผม และ ร้านสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงฝากสัตว์ในเรื่องของการดำเนินงานที่จะให้เกิดความเหมาะในเรื่องสุขลักษณะ สุขอนามัย ส่วนที่ 2 การเว้นระยะห่าง ที่ต้องอยู่ร่วมกันในการดำเนินกิจการและเรื่องความสะอาดทั่วไปตามหลักการสุขาภิบาลโดยรวม

ซึ่งการดำเนินการตรงนี้เราได้สร้างความร่วมมือกันในการที่ทำแบบสำรวจ ตรวจสอบในกระบวนการทำงาน กระจายทั่วประเทศ 77 จังหวัด จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยดูทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เรื่องของการดำเนินการ พบว่า ผลของประเมินเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 ของทั้ง 2 กิจการ ตรงนี้มีผลออกมาไม่ค่อยดี เนื่องจากว่าดูมาตรฐานในเรื่องของการตามหลักการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

จึงทำให้ กิจการร้านเสริมสวย ตัดผม ไม่ผ่านเกณฑ์ 63% ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 9.74% และผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม 27.18 สิ่งที่ร้านเสริมสวยสวยไม่ผ่านเกณฑ์ การบันทึกรายชื่อ ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ วันที่และเวลา ของผู้มารับบริการทุกราย 43.08% จุดคัดกรองพนักงานหรือผู้ให้บริการและผู้มารับบริการ 30.26% และผู้ให้บริการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย แผ่นใสครอบหน้าและให้มีผ้ากันเปื้อน เสื้อคุมที่สะอาดตลอดเวลาอยู่ในน้ำ 15.38% แต่เรื่องสุขอนามัยในส่วนอื่นของร้านเสริมสวย ตัดผม ถือว่าผ่านทำได้ค่อนข้างดี

ขณะที่ ร้านสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงฝากสัตว์ ถือว่า สัตว์แพทย์ทำได้ค่อนข้างดี ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม 40% ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 7% และไม่ผ่านเกณฑ์ 53% ส่วนบางร้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ส่วนมากเกิดจาก มี 3 มาตรการคือ การคัดกรองพนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ 25.97% สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยใส่ Face Sheild สวมถุงมือยาง หมวกคลุมผมอละผ้ากันเปื้อนที่สะอาดทุกครั้งที่ให้บริการ 16.88% และ จัดที่ยืนสำหรับลูกค้าที่รอชำระเงินโดยเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร 16.88%

โดยรวมทั้ง 2 กิจการมีความร่วมมือที่ดีลและหวังว่าเปอร์เซนที่ทำไม่ผ่าน ขอให้ผู้ประกอบการให้ได้รับความร่วมมือที่ดีจากผู้ให้บริการ ผู้รับบริการเป็นอย่างดีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะมาตรการบางอย่างการเสริมสวย การตัดผม อาจจะมีการอนุญาติเปิดกิจการต่างที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการตัด สระ ไดร์ ในลำดับต่อไป ตอนนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปให้ทาง ศบค. เพื่อให้มีพิจารณาในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ นายแพทย์ อนุพงศ์ สุจริยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค ระบุว่า ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้น เพราะเป็นวันแรกที่ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ มีแต่ผู้รักษาหายกลับบ้าน เมื่อสถานการณิดีขึ้น อย่าประมาท เบาใจได้แต่อย่าวางใจ ตอนนี้เราเดินหน้าที่เริ่มผ่อนปรน เบื้องต้น มีการติดตามกิจการธุรกิจในกลุ่มสีขาว ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมืออย่างดีอาจจะมีบางส่วนที่ยังทำไม่ผ่านเกณฑ์ แต่ถ้าสถานการณ์ยังดีตอนนี้ก็อาจจะเริ่มมีการผ่อนปรนระยะที่ 2 ในการที่จะเริ่มผ่อนปรนธุรกิจสีเขียวได้เพิ่มเติม ขอให้ประชาชนอย่าการ์ดตก เพราะว่า โควิด-19 เป็นโรคทางเดินหายใจ แปลกใหม่จากโรคเดิมๆเนื่องจากสามารถแพร่โรคทั้งที่คนนั้นไม่มีอาการ เพราะคนที่ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการเดินผ่านก็ไม่รู้ได้ว่า มีเชื้อโรคอยู่กี่ตัว ดังนั้นการใส่หน้ากากอนามัยออกนอกบ้านยังคงเป็นเรื่องสำคัญ หมั่นล้างมือ และการเว้นระยะห่างทางสังคม