ข่าว

บขส.เตรียมเปิดเดินรถสายเหนือ-อีสาน 18 พ.ค. ส่วนเส้นทางสายใต้ เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

บขส.เตรียมเปิดเดินรถเส้นทางภาคเหนือ-อีสาน ในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ หลังหยุดเดินรถกว่า 1 เดือน ส่วนเส้นทางสู่ภาคใต้ เริ่มเปิดให้บริการ 1 มิถุนายน 63

บขส. บริษัท ขนส่ง หรือ บขส. แจ้งว่า บขส. เตรียมเปิดเดินรถในเส้นทางภาคเหนือ จำนวน 7 เส้นทาง ประกอบด้วย

กรุงเทพฯ–เชียงใหม่, กรุงเทพฯ–เชียงราย, กรุงเทพฯ–อุตรดิตถ์

กรุงเทพฯ–สารจิตร, กรุงเทพฯ–แม่สอด, กรุงเทพฯ–หล่มเก่า, กรุงเทพฯ–คลองลาน

เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน 9 เส้นทาง ประกอบด้วย

กรุงเทพฯ–หนองบัวลำภู, กรุงเทพฯ–สกลนคร, กรุงเทพฯ–เชียงคาน

กรุงเทพฯ–สุรินทร์, กรุงเทพฯ–บุรีรัมย์, กรุงเทพฯ–กันทรลักษ์

กรุงเทพฯ–ศรีสะเกษ, กรุงเทพฯ–รัตนบุรี, กรุงเทพฯ–จันทบุรี

ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง หลังจากที่ บขส.หยุดให้บริการชั่วคราว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ส่วนเส้นทางเดินรถภาคใต้ เตรียมเปิดเดินรถ จำนวน 3 เส้นทาง เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย

เส้นทางกรุงเทพฯ – เกาะสมุย , กรุงเทพฯ – ภูเก็ต , กรุงเทพฯ – ตรัง