ข่าว

สทบ.จับมือ 3 จังหวัด เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสร้างรายได้ ลดรายจ่ายครัวเรือน

ข้าวแลกอาหารทะเล ขับเคลื่อนนโยบายสร้างรายได้ ลดรายจ่ายครัวเรือน ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หวังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบข้าว จากตัวแทนกองทุนหมู่บ้านจังหวัดหนองคาย ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อข้าวสาร จำนวน 1,300 ถุงๆ ละ 5 กิโลกรัม เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกองทุนหมู่บ้านหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดชุมพร ที่นำอาหารทะเลมาแลกเปลี่ยน อาทิ กะปิ ปลาทูเค็ม และปลาหมึกตากแห้ง โดยมีการตกลงประเมินราคากันด้วยความสมัครใจ ซึ่งเป็นการช่วยให้เกิดรายได้เข้าสู่ชุมชนโดยตรง และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืน

โดย นายรักษ์พงษ์ กล่าวย้ำว่า โครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือ กทบ. ที่เน้นการเสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้กับพี่น้องกองทุนหมู่บ้านฯ ซึ่งจะส่งผลไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในประเทศ ขณะเดียวกันสิ่งสำคัญในการดำเนินนโยบายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน หรือแลกเปลี่ยนอาหาร Barter Trade เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างเข้มแข็งทางวัฒนธรรม

อีกทั้งสร้างโอกาสให้ชุมชน ควบคู่กับการเชื่อมโยงของคนในกองทุนหมู่บ้าน ให้เป็นมากกว่าสถาบันทางการเงิน โดย สทบ.ไม่ได้มุ่งเน้นจะต้องได้กำไร แต่ให้ดูที่ความเดือดร้อนของประชาชนและสมาชิกเป็นหลัก และจะมีการดำเนินการแลกเปลี่ยนอาหารในลักษณะนี้เพื่อขยายไปยังสินค้าอื่นๆในหลายจังหวัด เพื่อกระจายสินค้าชุมชนระหว่างกันให้ได้มากขึ้นไปเรื่อยๆทั่วประเทศ และจะนำวิธีการลดต้นทุนการขนส่ง โดยใช้การขนส่งทางใต้ท้องรถ บ.ข.ส.หรือโบกี้รถไฟ ซึ่งจะมีราคาถูกกว่า