www.ไทยชนะ.com พาไปส่องขั้นตอน ลงทะเบียน วันแรกวันนี้

17 พ.ค. 2563 เวลา 4:44 น.

เปิดลงทะเบียนวันแรก www.ไทยชนะ.com ลงยังไงไปชมขั้นตอนอย่างละเอียดได้เลยพร้อมลิงก์เข้าสู่ระบบลงทะเบียน

วันนี้( 17 พ.ค. 63) โดยวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดให้พ่อค่าแม่ค้า รวมถึงประชาชน ลงทะเบียนวันแรกผ่าน www.ไทยชนะ.com ซึ่งรัฐบาลได้สร้างให้สำหรับผู้ประกอบการใช้งาน หวังช่วยลดภาระการจดบันทึกผู้เข้าใช้บริการของผู้ประกอบกิจการ/กิจกรรม เจ้าของกิจการ และอำนวยความสะดวก สามารถรองรับผู้เข้าใช้บริการภายในร้านของตนเองได้ โดยจะปรากฏบน www.ไทยชนะ.com เพื่อลดความแออัดภายในพื้นที่ รวมถึงผู้เข้าใช้บริการจะสามารถตรวจสอบได้ว่าสถานที่ที่จะไปมีความหนาแน่นหรือไม่

ทั้งนี้เว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com จะสามารถอำนวยความสะดวกในการค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย เช่นหากพบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ก็จะสามารถระบุบุคคลที่เข้าใช้บริการในสถานที่เดียวกันได้

อย่างไรก็ตาม www.ไทยชนะ.com ถือว่าเป็นระบบใหม่ได้รับการดูแลจากธนาคารกรุงไทยที่มีความสามารถรองรับระบบการลงทะเบียนจำนวนมาก และที่สำคัญคือมีการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการ ฝากให้ทุกคนปรับตัวและทำความเข้าใจไปด้วยกัน

สำหรับข้อกังวลกรณีประชาชนบางคนที่โทรศัพท์ไม่สามารถ สแกน QR Code ได้ หรือลืมนำโทรศัพท์มา จึงอาจต้องมีการใช้ควบคู่กันไประหว่างแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” และการจดบันทึกในช่วงแรก และส่วนใหญ่ผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์อาจเป็นผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อได้ง่าย จึงแนะนำว่าไม่ควรออกจากบ้าน

 

เปิดลงทะเบียนวันแรก www.ไทยชนะ.com ลงยังไงไปชมขั้นตอนอย่างละเอียดได้เลยพร้อมลิงก์เข้าสู่ระบบลงทะเบียน

 

เปิดลงทะเบียนวันแรก www.ไทยชนะ.com ลงยังไงไปชมขั้นตอนอย่างละเอียดได้เลยพร้อมลิงก์เข้าสู่ระบบลงทะเบียน

 

เปิดลงทะเบียนวันแรก www.ไทยชนะ.com ลงยังไงไปชมขั้นตอนอย่างละเอียดได้เลยพร้อมลิงก์เข้าสู่ระบบลงทะเบียน

 

เปิดลงทะเบียนวันแรก www.ไทยชนะ.com ลงยังไงไปชมขั้นตอนอย่างละเอียดได้เลยพร้อมลิงก์เข้าสู่ระบบลงทะเบียน

 

เปิดลงทะเบียนวันแรก www.ไทยชนะ.com ลงยังไงไปชมขั้นตอนอย่างละเอียดได้เลยพร้อมลิงก์เข้าสู่ระบบลงทะเบียน

 

เปิดลงทะเบียนวันแรก www.ไทยชนะ.com ลงยังไงไปชมขั้นตอนอย่างละเอียดได้เลยพร้อมลิงก์เข้าสู่ระบบลงทะเบียน

 

เปิดลงทะเบียนวันแรก www.ไทยชนะ.com ลงยังไงไปชมขั้นตอนอย่างละเอียดได้เลยพร้อมลิงก์เข้าสู่ระบบลงทะเบียน

 

เปิดลงทะเบียนวันแรก www.ไทยชนะ.com ลงยังไงไปชมขั้นตอนอย่างละเอียดได้เลยพร้อมลิงก์เข้าสู่ระบบลงทะเบียน

 

เปิดลงทะเบียนวันแรก www.ไทยชนะ.com ลงยังไงไปชมขั้นตอนอย่างละเอียดได้เลยพร้อมลิงก์เข้าสู่ระบบลงทะเบียน

 

เปิดลงทะเบียนวันแรก www.ไทยชนะ.com ลงยังไงไปชมขั้นตอนอย่างละเอียดได้เลยพร้อมลิงก์เข้าสู่ระบบลงทะเบียน

 

เปิดลงทะเบียนวันแรก www.ไทยชนะ.com ลงยังไงไปชมขั้นตอนอย่างละเอียดได้เลยพร้อมลิงก์เข้าสู่ระบบลงทะเบียน

 

เปิดลงทะเบียนวันแรก www.ไทยชนะ.com ลงยังไงไปชมขั้นตอนอย่างละเอียดได้เลยพร้อมลิงก์เข้าสู่ระบบลงทะเบียน

 

เปิดลงทะเบียนวันแรก www.ไทยชนะ.com ลงยังไงไปชมขั้นตอนอย่างละเอียดได้เลยพร้อมลิงก์เข้าสู่ระบบลงทะเบียน

 

เปิดลงทะเบียนวันแรก www.ไทยชนะ.com ลงยังไงไปชมขั้นตอนอย่างละเอียดได้เลยพร้อมลิงก์เข้าสู่ระบบลงทะเบียน

 

เปิดลงทะเบียนวันแรก www.ไทยชนะ.com ลงยังไงไปชมขั้นตอนอย่างละเอียดได้เลยพร้อมลิงก์เข้าสู่ระบบลงทะเบียน

 

เปิดลงทะเบียนวันแรก www.ไทยชนะ.com ลงยังไงไปชมขั้นตอนอย่างละเอียดได้เลยพร้อมลิงก์เข้าสู่ระบบลงทะเบียน

 

 

 

ข้อมูลจาก : www.ไทยชนะ.com