ข่าว

รถไฟเปิดขบวนรถโดยสารพิเศษ -ขบวนรถชานเมืองวันแรก เส้นสายใต้คึกคักเป็นพิเศษ

รฟท.เปิดเดินขบวนรถโดยสารพิเศษ -ขบวนรถชานเมืองวันแรก หลังมาตรการผ่อนปรนระยะ2 เส้นทางสายใต้คึกคักประชาชนทยอยเดินทาง ขณะที่มาตรการตรวจคัดกรองคุมเข้ม ต้องกรอกแบบฟอร์มเหตุผลความจำเป็น

หัวลำโพง ที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) เช้าวันนี้บรรยากาศ หลังมีมาตรการผ่อนปรนการเดินทางให้กับประชาชน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีประชาชนที่จะเดินทางออกต่างจังหวัดได้ทยอยเดินทางกลับกันจำนวนหนึ่ง ในเส้นทางสายใต้มีประชาชนเดินทางกลับกันอย่างคึกคัก

ส่วนสายตะวันออกเฉียงเหนือมีประชาชนขึ้นจากต้นทางสถานีหัวลำโพงบางตา นอกจากนี้มีประชาชนที่ต้องการเดินทางไปยังต่างจังหวัดได้มาสอบถามการเดินรถ แต่บางเส้นทางยังไม่มีกำหนดเปิดให้บริการ

ส่วนมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับพนักงานผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ให้บริการ ส่วนการตรวจคัดกรองผู้โดยสารได้ดำเนินการอย่างเข้มข้น มีเจลแอลกอฮอล์บริเวณสถานีและบนขบวนรถ การรักษาระยะห่าง Social Distancing จัดให้มีจุดยืน / นั่ง ให้ชัดเจน ทั้งที่สถานีและขบวนรถ มีการจำหน่ายตั๋วโดยสารไว้ที่ร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด การจัดเดินรถโดยสารชนิดพัดลมเพื่อให้บริการเท่านั้น

นอกจากนี้ยังงดจำหน่ายอาหารบนขบวนรถ สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางข้ามเขตจังหวัด จะต้องกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบฟอร์ม ต.8/คค./รฟท. และได้รับการตรวจคัดกรองและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น พร้อมหลักฐานการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรการป้องกันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสดังกล่าว

สำหรับขบวนรถที่เปิดให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ มีดังนี้

1. ขบวนรถโดยสารพิเศษ เปิดให้บริการชั่วคราว 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2563 จำนวน 8 ขบวน (ไป-กลับ) ดังนี้

1.1 สายเหนือ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2563 เปิดให้บริการขบวนรถด่วนที่ 9051 กรุงเทพ ออกเวลา 05.30 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 18.30 น.

1.2 สายเหนือ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2563 เปิดให้บริการขบวนรถด่วนที่ 9052 เชียงใหม่ ออกเวลา 05.30 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 18.30 น.

1.3 สายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2563 เปิดให้บริการบริการขบวนรถด่วนที่ 9071 กรุงเทพ ออกเวลา 06.00 น. ถึงอุบลราชธานี เวลา 14.55 น.

1.4 สายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2563 ให้เดินขบวนรถด่วนที่ 9072 อุบลราชธานี ออกเวลา 06.00 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 14.50 น.

1.5 สายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2563 ให้เดินขบวนรถด่วนที่ 9075 กรุงเทพ ออกเวลา 07.00 น. ถึงหนองคาย เวลา 16.40 น.

1.6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2563 เดินขบวนรถด่วนที่ 9076 หนองคาย ออกเวลา 07.00 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 16.35 น.

1.7 สายใต้ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2563 เปิดเดินขบวนรถด่วนที่ 9085 กรุงเทพ ออกเวลา 05.00 น. ถึงชุมทางหาดใหญ่ เวลา 18.45 น.

1.8 สายใต้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2563 เปิดเดินขบวนรถด่วนที่ 9086 ชุมทางหาดใหญ่ ออกเวลา 05.00 น. ถึงกรุงเทพ เวลา 18.50 น.

2. ขบวนรถชานเมือง และขบวนรถธรรมดา และขบวนรถท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จำนวน 34 ขบวน (ไป-กลับ)

2.1 สายเหนือ ขบวนรถชานเมือง และขบวนรถธรรมดาเมือง จำนวน 4 ขบวน
2.2 สายตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนรถชานเมืองและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 16 ขบวน
2.3 สายใต้ ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 8 ขบวน
2.4 สายตะวันออก ขบวนรถธรรมดา จำนวน 4 ขบวน
2.5 สายแม่กลอง-บ้านแหลม ขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 2 ขบวน