ข่าว

เราไม่ทิ้งกัน ล่าสุดกลับมาจ่าย 5,000 เช็กสถานะที่นี่

เราไม่ทิ้งกัน เช็กสถานะเงินเยียวยา ได้ที่นี่ หลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ 16 และอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา คลังงดการโอนเงินเข้าสู่บัญชีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากการลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน

วันนี้ 18 พฤษภาคม 2563 คลังได้เริ่มกลับมาจ่ายเงิน เยียวยาเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาทให้กับประชาชนตามปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

รัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราว, อาชีพอิสระ นอกประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 โดยจะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์นั้นจะต้องทำการลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น

ในปัจจุบันระบบได้มีการปิดรับการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย แต่ยังคงเปิดเว็บเพื่อใก้ตรวจสอบสถานะ, ยกเลิกการลงทะเบียน, เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้

กระทรวงการคลัง ได้เริ่มมีการโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์อีกครั้ง และได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเราไม่ทิ้งกัน ผ่านสาขาชองธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรก ไปจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

นอกจากนี้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด ยังสามารถร้องเรียนเรื่องการเยียวยาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด 19 รวมถึงมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทยของทุกจังหวัดได้อีกช่องทางหนึ่ง

 

ตรวจสอบสถานพการลงทะเบียน มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (คลิกที่นี่)