ข่าว

www.ไทยชนะ .com ลงทะเบียนร้านค้าใหม่ ระบบเช็คอิน เช็คเอาท์

www.ไทยชนะ .com ระบบลงทะเบียนกิจการเพื่อจัดเก็บข้อมูลลูกค้าให้เป็นไปตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ซึ่งเปิดให้ร้านค้าใหม่ทำข้อตกลง และความยินยอมเพื่อรับคิวอาร์โค้ดไปติดที่ร้านให้ลูกค้าใช้กล้องสแกน QR เช็คอิน และเช็คเอ้าท์

ปุ่มลงทะเบียนร้านค้าใหม่ www.ไทยชนะ.com เพื่อลงทะเบียนข้อตกลงและความยินยอมในการดำเนินมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจะได้รับคิวอาร์โค้ดเพื่อให้ลูกค้าเช็คอิน และเช็คเอาท์ แต่ไม่ใช่ QR สำหรับจ่ายเงิน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียน www.ไทยชนะ.com รับคิวอาร์โค้ดติดร้าน เก็บข้อมูลลูกค้าโควิด

วิธีการเช็คอิน เช็คเอาท์ “สแกน QR CODE ไทยชนะ” ซื้อของนอกบ้าน