ข่าว ทั่วไทย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดตั้ง “ตู้ปันสุข” 5 จุดทั่วกรุงเทพฯ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดตั้ง “ตู้ปันสุข เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน” รวม 5 จุด บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

วันนี้ 18 พ.ค.63 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดพิธีเปิด “ตู้ปันสุข เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน” เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ยากไร้ และผู้ไร้บ้าน พร้อมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร บริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือแก่ผู้มารับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการจัดเติมเครื่องอุปโภคบริโภค 3 รอบ/วัน (เช้า – กลางวัน – เย็น) โดยตู้ปันสุขฯ จะตั้งบริการ 5 จุด ดังนี้

– จุดที่ 1 บริเวณหน้ามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เขตป้อมปราบฯ
– จุดที่ 2 บริเวณหน้าชุมชนแป๊ะกง ซ.อ่อนนุช 17 เขตคลองตัน
– จุดที่ 3 บริเวณชุมชนวัดทองบางระมาด เขตตลิ่งชัน
– จุดที่ 4 บริเวณถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ซ.20 มิถุนา แยก 19 เขตห้วยขวาง
– จุดที่ 5 บริเวณวัดกัลยาณมิตร ซ.โรงคราม เขตธนบุรี

สำหรับ “ตู้ปันสุข เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน” โดย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคหลักที่มูลนิธิฯ จัดเติม 3 รอบต่อวัน ได้แก่ ข้าวสาร น้ำดื่ม ข้าวสวยพร้อมทาน อาหารสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป แพมเพิส ไข่เค็ม น้ำจิ้มไก่ ขนมปัง ยาสามัญประจำบ้าน และเจลแอลกอฮอล์ คิดมูลค่าการดำเนินการจัดเตรียมสิ่งของรอบแรก (10 วัน) เป็นเงิน 976,800 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน แบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคกับตู้ปันสุขตามแต่ละจุดที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดตั้ง หรือสามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ หรือติดตามข่าวสารกิจกรรม การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง