ข่าว

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ปรับขึ้นทุกชนิด 50 สต. ยกเว้น E85 ขึ้น 30 สต.

ปตท. -บางจาก ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 50 สตางค์ต่อลิตร ขณะที่ราคาE85 ขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันพรุ่งนี้ (19พ.ค.63)

ราคาน้ำมัน วันพรุ่งนี้ (19 พ.ค.63) ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 50 สตางค์ต่อลิตร ขณะที่ราคาE85 ขึ้น 30 สตางค์ต่อลิตร โดยราคาน้ำมันในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นไปดังนี้

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 19.75

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 19.48

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 17.74

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 16.04

ดีเซล ลิตรละ 19.29

ดีเซล B10 ลิตรละ 16.19

ดีเซล B20 ลิตรละ 16.04

ไฮพรีเมียม ดีเซล S ลิตรละ 23.14

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)