ข่าว

รออีกนิด รัฐฯ เร่งออกมาตรการเยียวยา ช่วยเหลือประชาชน เพิ่ม 4 กลุ่ม

รัฐบาล เร่งออกมาตรการเยียวยาเพิ่มอีก 4 กลุ่ม กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จ และกลุ่มได้รับผลกระทบฉุกเฉิน

มาตรกาเยียวยา เมื่อวันที่ 19 พ.ค. เพจไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อความโดยระบุว่า ไม่ว่าจะคนกลุ่มใด เราไม่ทิ้งกัน อดใจรออีกนิดนะครับ ขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม หลังจากได้ออกมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน” และ “เยียวยาเกษตรกร” มาแล้ว ประชาชนอีก 4 กลุ่ม ที่กำลังพิจารณา ประกอบด้วย

1. กลุ่มเปราะบาง (เด็กแรกเกิด/ ผู้สูงอายุ/ คนพิการ) โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ดูแล

2. กลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแล

3. กลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จ ให้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ที่ ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ระหว่าง 18-29 พฤษภาคมนี้

4. กลุ่มคนผู้ได้รับผลกระทบฉุกเฉิน โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ดูแล