ข่าว

เอกสาร 4 อย่างที่ต้องยื่น “ประกันสังคม” กรณีร้องทุกข์ว่างงานโควิด

“ประกันสังคม” เปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ว่างงานโควิดวันนี้ เช็คเอกสาร 4 อย่างที่ต้องเตรียมไปยื่นสิทธิ์

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า วันนี้ (20 พ.ค. 63) กรณีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกดข์ จะเปิดให้บริการในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ที่สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี

ผู้ที่มาขอยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ต้องเตรียมเอกสาร 4 อย่าง คือ

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. เอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) เช่น เอกสารรับรองการหยุดงานของนายจ้าง,หนังสือปฏิเสธการขอรับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม
3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
4. ข้อมูลที่สอบถามเพิ่มเติม เช่น หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของนายจ้าง

ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน

 

ที่มาข่าว  : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน