รถไฟฯ คลายล็อกสายเหนือ-อีสาน ให้หยุดรับ-ส่งสถานีดอนเมืองอีก 1 สถานี ขบวนละ 1 นาที

20 พ.ค. 2563 เวลา 8:24 น.

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศให้ขบวนรถโดยสารพิเศษสายเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ หยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารที่สถานีดอนเมือง ขบวนละ 1 นาที

รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศให้ขบวนรถโดยสารพิเศษในเส้นทางสายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เปิดให้บริการชั่วคราว 30 วัน จำนวน 6 ขบวน หยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารที่สถานีดอนเมือง ขบวนละ 1 นาที เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางที่จำเป็นของประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม เป็นต้นไป ตามตารางเวลาขบวนรถ ดังนี้

1. สายเหนือ ขบวนรถด่วนที่ 9051 กรุงเทพ - เชียงใหม่ ถึงสถานีดอนเมือง เวลา 06.17 น. ออกจากสถานี เวลา 06.18 น.

2. สายเหนือ ขบวนรถด่วนที่ 9052 เชียงใหม่ - กรุงเทพ ถึงสถานีดอนเมือง เวลา 17.43 น. ออกจากสถานี เวลา 17.44 น.

3. สายตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนรถด่วนที่ 9071 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ถึงสถานีดอนเมือง เวลา 06.33 น. ออกจากสถานี เวลา 06.34 น.

4. สายตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนรถด่วนที่ 9072 อุบลราชธานี - กรุงเทพ ถึงสถานีดอนเมือง เวลา 14.14 น. ออกจากสถานี เวลา 14.15 น.

5. สายตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนรถด่วนที่ 9075 กรุงเทพ - หนองคาย ถึงสถานีดอนเมือง เวลา 07.24 น. ออกจากสถานี เวลา 07.25 น.

6. สายตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนรถด่วนที่ 9076 หนองคาย - กรุงเทพ ถึงสถานีดอนเมือง เวลา 15.58 น. ออกจากสถานี เวลา 15.59 น.

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศให้ขบวนรถโดยสารพิเศษสายเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ หยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารที่สถานีดอนเมือง ขบวนละ 1 นาที