ข่าว

คนถูกหวย ขึ้นเงินกับธนาคารออมสินได้แล้ว ดีเดย์ 1 มิ.ย. นี้

ธนาคารออมสินให้บริการขึ้นเงินกับผู้ถูกลอตเตอรี่ เริ่ม 1 มิถุนายนนี้ เพิ่มความสะดวกสบาย ใกล้ธนาคารออมสินสาขาไหน ไปได้เลย

ถูกลอตเตอรี่ แวะมาขึ้นเงินที่ธนาคารออมสิน ได้แล้วทุกสาขา สะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลาเดินทาง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด บริการรับขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สาขาของธนาคารออมสิน (เปิดให้บริการ 1 มิถุนายน 2563)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. สลากที่รับขึ้นรางวัล ต้องเป็นสลากงวดปัจจุบัน เท่านั้น

2. รางวัลที่รับขึ้นเงิน

รางวัลที่ 2 | รางวัลที่ 3 | รางวัลที่ 4 | รางวัลที่ 5 | ราวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 | รางวัลเลขหน้า 3 ตัว | รางวัลเลขท้าย 3 ตัว |

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ทั้งนี้ รางวัลที่ 1 และ สลากงวดอื่น สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

3. สลากจะต้องมีสภาพสมบรูณ์ ไม่มีรอยลบ ขูดขีด หรือชำรุด

ช่วงเวลาในการับขึ้นเงินรางวัล

สามารถรับขึ้นเงินรางวัลตั้งแต่ เวลา 18.00 น ของวันออกรางวัลในงวดนั้น ถึง เวลา 12.00 น. ของวันออกรางวัลงวดถัดไป

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล

1. จ่ายเงินรางวัลโดยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มมาขอขึ้นเงินรางวัลเท่านั้น

2. บัญชีเงินฝาก และบัตรประชาชนของผู้ที่มาขอรับขึ้นเงินรางวัล ที่นำมาแสดงต้องเป็นคนเดียวกัน

คุณสมบัติผู้ขอรับขึ้นเงินรางวัล

1. ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ยกเว้น ผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส (เป็นไปตามระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ม.4)

2. ต้องมีบัญชีประเภท “เผื่อเรียก” กับธนาคารออมสิน (กรณีการฝากเข้าบัญชีธนาคารออมสินข้ามเขต ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้อัตโนมัติ)

อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องชำระค่าอากรแสตมป์ ทุก 200 บาทหรือเศษของ 200 บาท เสียอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท

(หรือ ร้อยละ 0.5)

สลากการกุศล ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1.0 ของเงินรางวัล

2. ค่าธรรมเนียมการให้บริการที่ธนาคารออมสินสาขา อัตราร้อยละ 1.0 ของเงินรางวัล

 

 

อ่านเพิ่มเติม : ข่าวประชาสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน

ขอบคุณที่มา : ธนาคารออมสิน