ข่าว

สาธารณสุข จับมือ ศึกษาธิการ หาแนวทางเปิดเทอมปลอดภัย หวั่นโควิด-19ระบาดในโรงเรียน

เร่งหามาตรการป้องกันโควิด-19ระบาดในโรงเรียน พร้อมให้ความรู้สาธารณสุขเพิ่มเติมกับ 6 มาตรการรับมือสถานการณ์ หวั่นนักเรียนติดเชื้อนำกลับไปแพร่ในครอบครัว

วานนี้ (21 พ.ค. 63) ณ ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการที่กระทรวงสาธารณสุข ทำงานบูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเตรียมรับการเปิดเทอมที่กำลังจำเกิดขึ้นนี้แล้วล่วงหน้า

ทั้งนี้จากข้อมูลสถิติพบว่า กลุ่มเด็กในวัย 10-19 ปีมีอัตราการติดเชื้อที่ 3.81% โดยส่วนใหญ่ไม่มีการแสดงอาการ หรืออาการไม่รุนแรง แต่มีการพบปะในกลุ่มเพื่อนฝูง รวมถึงการมีวิถีชีวิตร่วมกันราว 5-7 ชั่วโมงซึ่งเป็นเวลานานกว่าการเดินห้างสรรพสินค้า และทันทีที่กลับถึงบ้านเด็กสามารถนำเชื้อกลับไปแพร่คนในครอบครัวต่ออีกด้วย

ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมล่วงหน้านั้น โรงเรียนต้องเตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัย โดยการตั้งมาตรการ และคู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาให้เสร็จสิ้นทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคมนี้ พร้อมกันนี้ให้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการอบรมครู รอบรู้สุขอนามัย เพื่อรองรับสถานการณ์ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน พร้อมกันนี้ให้โรงเรียนทำการประเมินความพร้อมของตนผ่านแพลตฟอร์มไทยสต็อปโควิด ไปด้วย

 

แพทย์หญิงพรรณพิมลกล่าวต่อว่า เมื่อเปิดภาคเรียน โรงเรียนจะต้องดำเนินการ 6 แนวทาง ประกอบด้วย

1.การมีมาตรการคัดกรอง เช่น วัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน ผู้ปกครองร่วมให้ประวัติหากมีความเสี่ยง หากเด็กมีอาการไข้ไม่สบายต้องหยุดเรียนทันที และแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

2.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน

3.จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ

4.การเว้นระยะห่างในห้องเรียน เน้นจัดการเรียนการสอนให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน ให้มีกิจกรรมทำในกลุ่มเดียวกันตลอดทั้งวัน

5.เน้นการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ที่ใช้ร่วมกัน อาทิ สนามเด็กเล่น ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ร่วมกับการจัดกลุ่มสลับกันใช้งานเพื่อช่วยลดการสัมผัสร่วมกันจำนวนมาก

และ 6.ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของเด็ก

 

“การเปิดเรียนจะต้องขอความร่วมมือผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการป้องกันโรค ต้องสื่อสารให้เข้าใจว่า อย่ากังวลใจมากเพราะได้มีการเตรียมมาตรการเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ย้ำเรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และโรงเรียนต้องประเมินความเสี่ยงเพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ ทำงานร่วมกับหน่วยงานอนามัยโรงเรียนของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดเพื่อการควบคุมโรค” อธิบดีกรมอนามัยกล่าว