ข่าว

เรื่องเล่าจากดำรง : โควิด-19 ทำมุสลิมไทยและมุสลิมทั่วโลก ปั่นป่วน

ดำรง พุฒตาล เล่าถึงผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิม จากการแพร่ระบาดของโควิด-19

คุณดำรง พุฒตาล สื่อมวลชนอาวุโส เล่าถึงผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิมทั่วโลก รวมถึงในปะเทศไทย จากกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนี้

“ตั้งแต่ผมเกิดมาหรือจะว่าไปตั้งแต่ปู่ย่าตาทวด เป็นมุสลิมมาเป็นเวลายาวนาน หรือตั้งแต่โลกนี้มีศาสนาอิสลามมา 1,500 ปี น่าจะเป็นครั้งแรกที่มุสลิมไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจและเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้ ด้วยเหตุของโรคระบาดที่ร้ายแรง

“การระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งนี้ ทำให้ทุกศาสนาและทุกความเชื่อความศรัทธาทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณี หรือศาสนาต้องมีอันสับสนวุ่นวายปั่นป่วน โดยเฉพาะชาวมุสลิม 1,800 ล้านคนทั่วโลก ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา จนกระทั่งถึงวันที่ 24 พฤษภาคม คือ วันออกบวช (Edil Fitri) ซึ่งเป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งของศาสนาอิสลาม เพราะเป็นวันที่มุสลิมทุกคนจะไปรวมตัวกันเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ ในตอนเช้าที่มัสยิด และร่วมพบปะสังสรรค์ ร่วมรับประทานอาหาร เพื่อฉลองวันครบรอบแห่งการถือศีลอด หรือถือบวชครบ 30 วัน

“ถามว่าเมื่อราชการหรือรัฐบาลทุกประเทศทั่วโลก ออกคำสั่งห้ามเด็ดขาด ไม่ให้ไปรวมตัวกันเพื่อสวดมนต์และสังสรรค์ที่มัสยิด แล้วในวันอาทิตย์ที่ 24 นี้ ชาวมุสลิมทั้งโลกซึ่งเคร่งครัดในศาสนาจะทำอย่างไรกัน คำตอบคือ ให้แต่ละคนปฏิบัติศาสนกิจสวดมนต์สรรเสริญพระเจ้าอยู่ที่บ้านของตนเอง ซี่งในยามปกติจะมีท่านอิหม่าม เป็นผู้นำในการประกอบพิธีและนำสวดรวมทั้งการเทศนาสั่งสอน ครั้นเมื่อเกิดเหตุจำเป็นเช่นนี้หัวหน้าครอบครัว ก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดแทนอิหม่ามอยู่ที่บ้าน ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนทั่วไป

“แต่ก็มีมุสลิมนิกายหนึ่ง คือนิกาย “ดาวูดีโบห์รา” ซึ่งเป็นนิกายที่มีความสมัยใหม่ก้าวหน้า แพร่หลายอยู่ในอินเดียและปากีสถาน และนิกายนี้ได้เข้ามาประเทศไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นพ่อค้ามาทางเรือ และได้สร้างมัสยิด ชื่อมัสยิดเซฟี หรือ มัสยิดตึกขาว อยู่ในเขตคลองสาน กทม. ปัจจุบันมีชาวไทยมุสลิมกลุ่มนี้อยู่ประมาณ 200 ครอบครัว

“มุสลิมนิกายดาวูดีโห์ราทั่วโลก จะเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสอนและคำสั่งของท่านอิหม่ามใหญ่ ที่เป็นชาวอินเดีย ซึ่งมีมัสยิดหรือสำนักงานใหญ่อยู่บนที่ดินที่แพงที่สุดในเมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย (ชาวไทยมุสลิมเกือบทั้งหมดเป็นมุสลิมสายซุนหนี่)

“มุสลิมกลุ่มนี้ทุกคนทั่วโลก จะต้องลงทะเบียนมีบัตรประจำตัว (Smart Card) ซึ่งจะมีประวัติและข้อมูลสำคัญทั้งส่วนตัวและครอบครัวอย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบก่อนเข้ามัสยิดของนิกายนี้ได้ทั่วโลก

“ในช่วงโควิดระบาดท่านอิหม่ามใหญ่ ได้ส่งคำแนะนำและคำสั่งจากมุมไบผ่านไลน์กลุ่มและโซเชียลมีเดีย ในช่วงเดือนแห่งการถือศีลอดว่า ห้ามมิให้ไปปฏิบัติศาสนกิจในมัสยิดโดยเด็ดขาด ด้วยเห็นกับความปลอดภัยของประชากรส่วนใหญ่และประเทศ และได้ให้คำแนะนำว่า ให้ทุกคนปฏิบัติศาสนกิจภายในบ้านตนเอง ซึ่งจะสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับบ้าน และยังทำให้ลูกหลานภายในบ้าน ได้มีโอกาสร่วมปฏิบัติศาสนกิจกันทั้งครอบครัว

“ที่สำคัญในวันออกบวชนั้น ทุกคนสามารถปฏิบัติทำพิธีได้ที่บ้านของตัวเอง ตามอิหม่ามใหญ่ที่มุมไบ โดยผ่านไลน์กลุ่ม ซึ่งมีคำแนะนำบอกเวลาของแต่ละประเทศว่า แต่ละคลิปแต่ละวิดีโอต้องเปิดเวลาไหนในประเทศนั้นๆ

“จึงอาจกล่าวได้ว่ามุสลิมสายดาวูดีโบห์รา คงจะเป็นมุสลิมกลุ่มเดียวทั่วโลก ที่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ครบถ้วนถูกต้องตามพิธีการและบทสวดตามอิหม่ามใหญ่จากศูนย์กลางที่มุมไบ

“ส่วนมุสลิมสายซุ่นหนี่ อย่างตระกูลผมที่อยุธยา ก็ปฏิบัติกันเองที่บ้านให้ถูกต้องที่สุดและดีที่สุด

“ตัวผมไม่กังวล เพราะพระเจ้าย่อมเมตตาเห็นใจข้าของพระองค์ที่กำลังอยู่ในสภาวะเดือดร้อนเช่นนี้ ขอพระองค์ทรงเมตตา อามีน”