ข่าว

เงินเยียวยาเกษตรกร กลุ่มสองรับทีเดียว 10,000 บาท คาดพร้อมโอนหลัง 15 มิ.ย.นี้

ธกส.เตรียมโอนเงินเงินเยียวยาเกษตรกรกลุ่มที่ 2 หลังวันที่ 15 มิ.ย.นี้ โดยเกษตรกรจะได้รับเงิน 10,000 บาททันที

เงินเยียวยาเกษตรกร ความคืบหน้าการจ่ายเงิน โครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. , มิ.ย. และ ก.ค. 2563 เข้าสู่เดือน มิ.ย.ซึ่งเป็นเดือนที่สอง

ซึ่งล่าสุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธกส. ได้โอนเงินไปแล้วประมาณ 7 ล้านราย รวมเป็นเงิน 35,518 ล้านบาท ซึ่งได้รับรายชื่อจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด 7.68 ล้าน เกษตรกรที่เหลืออีก 5.8 แสนราย ยังโอนเงินให้ไม่ได้ โดยแยกเป็น 3.56 แสนราย ส่วนใหญ่ไม่ได้แจ้งเลขบัญชีหรือแจ้งเลขบัญชีไม่ถูกต้อง ประมาณ และอีก 1.32 แสนราย ได้ส่งรายชื่อกลับให้กระทรวงเกษตรกรฯตรวจสอบอีกครั้ง หลังพบว่าเสียชีวิต หรือมีรายชื่อไม่ตรงกับฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย และที่เหลือ 91,426 ราย เป็นข้าราชการซึ่งไม่เข้าข่ายรับเงินเยียวยาเกษตรกร

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กำลังหาแนวทางดูแลกลุ่มเกษตรกรที่ตกหล่นไม่ได้รับเงินในเดือนแรก หากมีการแจ้งเลขบัญชีหรือตรวจสอบข้อมูลเสร็จหลังวันที่ 15 มิ.ย.นี้ จะพิจารณาโอนเงินรวบยอดให้ทั้ง 2 เดือน ซึ่งเกษตรกรจะได้รับเงิน 10,000 บาททันที

สามารถตรวจสอบสิทธิ์และสถานะการอุทธรณ์ได้ที่ www.moac.go.thและเช็คโอนเงินงวดสองได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.comหรือแจ้งได้ด้วยเองที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัด/อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต/เครือข่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัด/สาขา เขตระบบบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาค 1-4 และสำนักงานสรรพสามิตจังหวัด และวันที่ 5 มิ.ย. 2563 นี้ จะเป็นวันสุดท้ายของการยื่นอุทธรณ์ ดังนั้น จึงต้องรีบดำเนินการตรวจสอบและดำเนินยื่นอุทธรณ์เพื่อให้รับเงินเยียวยาตามสิทธิ์