สทบ. ดึงกรมธนารักษ์เปิดศูนย์กระจายสินค้าชุมชน

02 มิ.ย. 2563 เวลา 9:00 น.

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ดึงกรมธนารักษ์ เปิดศูนย์กระจายสินค้าชุมชน สร้างทางเลือกให้แก่ประชาชน ในการเข้าถึงสินค้าในราคายุติธรรม และสร้างกลไกในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือ สทบ. พร้อมด้วย นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ และ นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ด้านที่ดินราชพัสดุ ร่วมแถลงข่าว โครงการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ระหว่าง กรมธนารักษ์ กับ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

โดย นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ เปิดเผยว่า หลังเข้าหารือกับ ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ สทบ. ไปหารือกับกรมธนารักษ์ ในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งมีชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจากการหารือ สทบ.จะร่วมมือกับกรมธนารักษ์ ในการนำสินค้าของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มาจำหน่ายในพื้นที่ของราชพัสดุ ของกรมธนารักษ์ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ

โดยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านจะรวบรวมสินค้าแต่ละพื้นที่มาที่ศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งอาจจะใช้วิธีแลกเปลี่ยน หรือนำมาจำหน่ายเอง ขณะที่วิธีการขนส่งจะใช้วิธีแบบโบราณที่ใช้การขนส่งโดยรถของ บขส.ซึ่งได้คุยกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทขนส่ง จำกัด หรือ บขส. แล้ว ก็ยินดีที่จะลดราคาค่าขนส่งให้เป็นพิเศษด้วย จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้เป็นอย่างดี สำหรับสินค้าที่จะมาที่ศูนย์กระจายสินค้า ทาง สทบ.จะเป็นผู้ดำเนินการคัดกรองสินค้าให้ได้คุณภาพ

ด้าน นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า สำหรับการดำเนินงานในระยะแรก กรมธนารักษ์ ได้เตรียมจัดที่ดินราชพัสดุประมาณ 40 ไร่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปรากร ซึ่งเป็นถนนสุขุมวิท สายเก่า บริเวณ ถนนสำโรง คลองด่าน ที่เชื่อมระหว่างกรุงเทพฯ กับ จ.ชลบุรี มาเป็นเฟสแรก มูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท เพื่อนำร่องโครงการนี้ โดยจะเน้นที่ตลาดผลไม้ก่อน

คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือน ส.ค.นี้ หลังจากนั้น จะขยายโครงการที่ 2 ที่ 3 และจะกระจายไปอีกในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเป็นสินค้า ประเภทอาหารทะเล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย เพราะสินค้าในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน และเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชน ในการเข้าถึงสินค้าในราคายุติธรรม และสร้างกลไกในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

สทบ. ดึงกรมธนารักษ์เปิดศูนย์กระจายสินค้าชุมชน

สทบ. ดึงกรมธนารักษ์เปิดศูนย์กระจายสินค้าชุมชน

สทบ. ดึงกรมธนารักษ์เปิดศูนย์กระจายสินค้าชุมชน

https://www.youtube.com/watch?v=AjtzkGor4dA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1jVJdiZQZaEE7qqB4JjY8cxJISKtjw-U7uavLiNJO7QMASFPb-2Nw8kOM