ข่าว

เช็คสิทธิ์ผู้สูงอายุ ตรวจสอบสิทธิรับเงิน 3000 เกณฑ์ลงทะเบียนซ้ำซ้อนถูกปัดตก

เช็คสิทธิ์ผู้สูงอายุ ตรวจสอบสิทธิรับเงิน 3000 เผยหลักเกณฑ์หากเคยได้รับเงินเยียวยาโควิด 19 มาตรการอื่น อาทิ เราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท หรือเยียวยาเกษตรกร ซึ่งมีรายชื่อในฐานข้อมูลจะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือสามพัน

สำหรับการ เช็คสิทธิ์ผู้สูงอายุ ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th หรือเว็บไซต์สำนักงานเขตที่พื้นที่พักอาศัย หลักเกณฑ์การรับสิทธิเบื้องต้น ตรวจสอบสิทธิรับเงิน 3000 ต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ซึ่งปกติจะได้รับเบี้ยคนชราที่ได้รับการจ่ายเป็นขั้นบันไดตั้งแต่ 600-1,000 บาท ทุกเดือนอยู่แล้ว

ทั้งนี้หากผ่านเกณฑ์ เช็คสิทธิ์ผู้สูงอายุ รับเงิน 3,000 บาท รวมถึงไม่เป็นผู้ลงทะเบียนซ้ำซ้อนมาตรการเยียวยาอื่น จะได้รับเงินช่วยเหลือโอนเข้าบัญชีแบ่งเป็นรอบรวมกับเบี้ยคนชรา ดังนี้

มิถุนายน จ่าย 2,000 บาท (ไม่รวมเบี้ยชรา)
กรกฎาคม โอนอีก 1,000 บาท (ไม่รวมเบี้ยชรา)

 

เช็คสิทธิ์เงิน3000 เยียวยากลุ่มเปราะบาง เงื่อนไขหลักเกณฑ์ล่าสุด ใครได้รับบ้าง?

ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง รับเงิน 3,000 เช็คสิทธิ์ ปฏิทินจ่าย – โอนเงินเข้าวันไหน