ข่าว

‘บริษัทโทรคมนาคม’ แห่รอเงินชดเขยจาก กสทช. ทั้งเน็ตฟรี-อัพสปีดเน็ต ชี้จ่าย ส.ค. นี้

กสทช. เผยข้อมูลจำนวนผู้ใช้สิทธิ ‘เน็ตฟรี 10 GB-อัพสปีดอินเตอร์เน็ตบ้าน 100 Mbps’ พร้อมรายชื่อผู้ห้บริการโทรคมนาคม ที่จะได้รับเงินชดเชยจาก กสทช. เตรียมชงบอร์ด กสทช.อนุมัติ ก่อนจ่ายเงินชดเชยภายใน 1-31 ส.ค.นี้

วานนี้ (4 มิ.ย. 63) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้มีการทำหนังสือถึง นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขอให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ให้บริการโทรคมนาคมแต่ละราย ผลประโยชน์ที่ได้รับ พร้อมแสดงข้อมูลที่บ่งบอกถึงประโยชน์ที่ประชาชน และ กสทช. จะได้รับอย่างชัดเจนนั้น

โดยล่าสุดสำนักงาน กสทช. ได้มีการเผยแพร่รายงานผลการดำเนินมาตรการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ (Mobile Broadband) ฟรี 10 GB และปรับเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ (Fixed Broadband) เป็น 100 Mbps ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนใช้บริการเพื่อความสะดวกสบายในการทำงานที่บ้าน และบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโควิด-19 ซึ่งจากรายละเอียดพบว่า

1.การให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ (Mobile Broadband : MBB) ฟรี 10 GB นั้น มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้จัดส่งข้อมูลผู้ที่มีสิทธิได้รับบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ โดยเปิดให้ขอรับสิทธิตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.2563 ถึง 30 เม.ย.2563 มีจำนวนผู้ได้รับสิทธิฯ 14,894,270 ราย แบ่งเป็นระบบเติมเงิน 12,590,303 รายคิดเป็น 84.53% และระบบรายเดือน 2,303,967 ราย คิดเป็น 15.47%

หากพิจารณาจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้จัดส่งข้อมูลผู้ที่มีสิทธิฯ ณ วันที่ 30 เม.ย.2563 พบว่า บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด มีจำนวนผู้ขอรับสิทธิมากที่สุด คิดเป็น 58.40% รองลงมาเป็นบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มีจำนวนผู้ขอรับสิทธิคิดเป็น 23.91% และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด มีจำนวนผู้ขอรับสิทธิ คิดเป็น 16.53% เป็นต้น (รายละเอียดตามตาราง)

2.การให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ (Fixed Broadband : FBB) เป็น 100 Mbps มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้จัดส่งข้อมูลผู้ที่มีสิทธิเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้าน มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,303,486 รายการ เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 1,279,474 รายการ และไม่ได้รับสิทธิรวมทั้งสิ้น 24,012 รายการ

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิอัพความเร็วอินเทอร์เน็ตแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

1.กรณีผู้ที่ได้รับสิทธิที่ได้เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านในวันที่ 10 เม.ย.2563 จำนวน 1,256,837 ราย โดยผู้ที่ได้รับสิทธิในกลุ่มดังกล่าวมีจุดรับสิทธิเพียง 1 จุด แต่ไม่รวมผู้ได้รับสิทธิจาก Simat ที่มีจุดรับสิทธิเพียง 1 จุด 5,371 ราย เนื่องจากผู้ประกอบการรายดังกล่าวจัดส่งข้อมูลให้สำนักงาน กสทช. ล่าช้า ส่งผลให้ผู้ได้รับสิทธิของ Simat ทั้งหมด จะได้รับสิทธิเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านในวันที่ 17 เม.ย.2563 และ

2.กรณีผู้ที่ได้รับสิทธิเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านในวันที่ 17 เม.ย.2563 จำนวน 22,637 ราย เป็นผู้รับสิทธิที่มีจุดรับสิทธิมากกว่า 1 จุด และเป็นผู้ได้รับสิทธิของ Simat ที่มีจุดรับสิทธิเพียง 1 จุด 5,371 ราย ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 1 จุด สามารถแจ้งขอการเปลี่ยนแปลงจุดรับสิทธิได้ระหว่างวันที่ 10-14 เม.ย.2563 (รายละเอียดตามตาราง)

ทั้งนี้ สำนักงานกสทช. ยังไม่มีการจัดสรรเงินสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมแต่อย่างใด โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ประกอบการนำส่งระหว่างวันที่ 15 มิ.ย.-10 ก.ค.2563 จากนั้นจะจัดทำรายงานสรุปเสนอ กสทช. และจัดทำวาระเสนอ กสทช. ระหว่างวันที่ 13-31 ก.ค.2563 และจะดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายกรณี MBB และการหักค่าลดหย่อน USO กรณี FBB ในช่วงวันที่ 1-31 ส.ค.2563

โดยก่อนหน้านี้ นายฐากร ระบุว่า อัตราการจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ประกอบการฯกรณีให้บริการเพิ่มอินเตอร์เน็ตมือถือฟรี 10 GB จะอยู่เลขหมายละ 100 บาท ส่วนอัตราจ่ายเงินชดเชยกรณีการเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตบ้านเป็น 100 Mbps จะอยู่ที่เลขหมายละ 50 บาท