ข่าว

สวนดุสิตโพล เผยสำรวจ ประชาชน 52.93 % กังวลลดลง ต่อสถานการณ์โควิด-19

สวนดุสิตโพล เผยสำรวจ “การใช้ชีวิตของประชาชน หลังผ่อนคลายมาตรการโควิด-19” ประชาชน 52.93 % กังวลต่อสถานการณ์แพร่ระบาดลดลง

สถานการณ์โควิด-19 ของไทย ณ วันนี้ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นเวลากว่า 30 วันติดต่อกัน ในขณะที่รัฐบาล ได้มีการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 อนุญาตให้เปิดกิจการและทำกิจกรรมต่างๆ ได้ซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์นี้เป็นวันหยุดยาวคาด ว่าจะมีประชาชนจำนวนมากที่เดินทางกลับบ้าน รวมถึงการท่องเที่ยว จึงขอให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่าง เคร่งครัด

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,109 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้