คนออกแบบไม่ได้ใช้-คนใช้ไม่ได้ออกแบบ “ป้ายรถเมล์ 2.5 ล้าน” มีประโยชน์แค่ไหน?

กลายเป็นประเด็นที่สังคมกำลังเกิดคำถามเป็นอย่างมากกับคุณภาพของป้ายรถเมล์ 2.5 ล้าน ที่ต้องคุกเข่าอ่านเพราะตัวหนังสือที่เล็กเกินไป

ตัวอักษรบนป้ายเส้นทางเดินรถประจำทางเกาะรัตนโกสินทร์ 2 ภาษา ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย มหานครแห่งความสุข ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นคนจัดตั้งขึ้น เพื่อรับกับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โดยสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) ซึ่งใช้งบประมาณจำนวน 2.5 ล้านบาท เพื่อจัดทำแผนที่รถเมล์ “Bus Route Map” รูปแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) เนื่องจากข้อความตัวอักษรที่ใช้มีขนาดเล็กมาก ทั้งยังเต็มไปด้วยสีสันละลานตา จนทำให้แยกแทบไม่ออกว่า ข้อความบนป้ายเขียนว่าอะไรบ้างจึงทำให้ยากต่อการมองเห็น

ขณะเดียวกันก็มีการนำภาพมาเปรียบเทียบกับกลุ่ม “Mayday” ที่ร่วมกันจัดทำขึ้นมา ซึ่งเปรียบเที่ยบกับป้ายรถเมล์ที่ทาง ขสมก. จัดทำขึ้นก็เกิดคำถามมากมายว่า คนออกแบบไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้ออกแบบ หรือเป็นเพราะทำเพื่อขอไปทีโดยไม่ได้ศึกษากันแน่