กรุงเทพมหานคร

ด่วน!แต่งตั้งพระเทพรัตนมุนี เป็นเจ้าอาวาสวัดสระเกศ

พระเทพรัตนมุนี เป็นเจ้าคณะภาค 12 ควบเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร แทนอดีตพระพรมสิทธิ ที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาทุจริตเงินทอนวัด

ด่วน..มติ มส.แต่งตั้งพระเทพรัตนมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นเจ้าคณะภาค 12 ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร แทนอดีตพระพรมสิทธิ ที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาทุจริตเงินทอนวัด

พระเทพรัตนมุนี มีนามเดิมว่าสุรชัย สุรชโยได้เข้ารับการบรรพชา ณ.วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ครั้นดำรงสมณศักดิ์ พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นสามเณรสุรชัย ได้คอยปรนนิบัติรับใช้สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และศึกษาพระธรรมวินัยควบคู่กันไปด้วย จนได้เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2521 ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า “สุรชโย”

หลังจากอุปสมบทก็ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้ช้วยเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ดูแลงานปกครอง ในขณะเดียวกันยังเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดสระเกศ เป็นกรรมการตรวจนักธรรมสนามหลวง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้สั่งให้พระพรหมสุธีพักการปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะภาค 12 โดยให้พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) รองเจ้าคณะภาค12 เป็นเจ้าคณะภาค 12 แทน ในปัจจุบัน พระเทพรัตนมุนี จำวัดอยู่ที่คณะ 8 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร