จัดเทศกิจทั่วกรุงฯ 21-28 ก.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

(20 ก.ค. 61) เวลา 14.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมแผนการรักษาความปลอดภัย การจราจรและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายธีรพันธ์ อธิรัฐธนภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตพระนคร และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักเทศกิจ เขตธนบุรี

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งในส่วนกลางมีการกำหนดจัดพิธีและกิจกรรมต่างๆ บริเวณท้องสนามหลวงเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี อาทิ กิจกรรมสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พิธีสวดมนต์เย็น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 670 รูป การจัดแสดงรถไมโครคาร์และรถโบราณเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมฝึกอาชีพ การให้บริการทางการแพทย์ การจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม พิธีริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และการแสดงมหรสพ เป็นต้น

ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณท้องสนามหลวงและปริมณฑลรอบท้องสนามหลวง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายให้ร่วมปฏิบัติงานในการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ โดยจะมีการจัดตั้งกองอำนวยการเทศกิจ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณรอบในสนามหลวง ทางเท้าเข้าลานผ่ากลางสนามหลวง ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนหน้าพระลาน และบริเวณรอบในสนามหลวง ทางออกลานผ่ากลางสนามหลวง ฝั่งตรงข้ามศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน

และในวันที่ 26-28 กรกฎาคม 61 กรุงเทพมหานครได้เพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักเทศกิจ และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตั้งแต่บริเวณท้องสนามหลวงและบริเวณโดยรอบ ไปจนถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ จำนวน 27 จุด สลับเปลี่ยนหมุนเวียนตลอด 24 ชม. เพื่อเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเข้มงวด

นอกจากนี้ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ มาประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชาและร่วมเวียนเทียน เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับตำรวจ ทหาร ในการอำนวยความสะดวกและดูแลความเป็นระเบียบร้อยในพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้สำหรับประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังในระหว่างวันที่ 28-29 ก.ค. 61 กรุงเทพมหานครจะไม่อนุญาตให้รถบัสเข้ารับ-ส่งนักท่องเที่ยวในบริเวณท้องสนามหลวง แต่จะให้จอดรับ-ส่งนักท่องเที่ยวบริเวณด้านข้างโรงแรมรัตนโกสินทร์หรือหน้าร้านสกายไฮแทน แล้วให้ประชาชนเดินเท้าเข้าไปยังพระบรมมหาราชวัง