เจ้าท่า เตรียมคุมเข้ม เรือเสียงดัง-วิ่งเร็ว หวังลดมลพิษ

02 ส.ค. 2561 เวลา 7:52 น.

กรมเจ้าท่า คุมเข้มระดับเสียงและความเร็วของเรือโดยสารในคลองแสนแสบ เพื่อลดมลภาวะทางเสียงและความเร็วของเรือ โดยจะติดตั้งกล้องอัจฉริยะ ตรวจจับความเร็วและกำหนดระดับเสียงอย่างชัดเจน

เจ้าท่าสั่งคุมเข้มเรือคลองแสนแสบเสียงดัง-วิ่งเร็ว

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า เตรียมตรวจสอบ เรือโดยสารในคลองแสนแสบตามแผนในระยะเร่งด่วน โดยจะดำเนินการ 4 แนวทาง คือ

1.ลดระดับเสียงของเรือ โดยการนำระบบท่อพักไอเสียในรถยนต์ มาปรับใช้สำหรับเรือโดยสาร และนำระบบน้ำผ่านท่อไอเสียมาใช้ร่วมด้วย

2.ควบคุมความเร็วของเรือ โดยควบคุมรอบของเครื่องยนต์ให้สัมพันธ์กับความเร็วที่กำหนดและควบคุมคันเร่งเรือให้สัมพันธ์กับรอบของเรือ

3.การป้องกันมลภาวะทางเสียง และ ความเร็ว โดยติดตั้งกล้อง CCTV อัจฉริยะตรวจจับความเร็วเพิ่มเติมในจุดเฝ้าระวังและพื้นที่ควบคุม พร้อมทั้งจัดทำป้ายกำหนดระดับเสียง และ ความเร็วของเรือ ประจำจุดที่เหมาะสม

4.ติดตามประเมินผล โดยการบูรณาการเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพเสียงจากหน่วยงานราชการ เช่น กรมควบคุมมลพิษ และกรมอนามัย

โดยจะตรวจสอบความพร้อมของเครื่องยนต์ การตรวจวัดควันดำ และ ระดับเสียง ทุกสัปดาห์ และจัดเจ้าหน้าที่ตรวจการณ์ประจำจุดเป้าหมายที่สำคัญ

ส่วนในระยะยาว จะมีการศึกษา เรือต้นแบบ ที่ใช้นวัตกรรมลดมลภาวะทางเสียงและควัน มาทดแทน เรือที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เช่น เรือโดยสารขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า รวมถึงการจัดระบบการเดินเรือ ให้เหมาะสมและปลอดภัย กำหนดระยะเวลาการเดินทางต้นทาง – ปลายทาง