กรมอุทยาน ปิ๊งไอเดีย ชวนกทม. จัดทัวร์ชม “ตัวเหี้ย” สวนลุมพินี

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชวนกรุงเทพมหานคร จัดทัวร์ชมตัวเหี้ยสวนลุมพินี โดยอ้างเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก แม้แต่ชาวต่างชาติยังทึ่ง ที่สัตว์ดังกล่าวสามารถอาศัยอยู่ร่วมกับคนไทยได้อย่างปกติสุข

กรมอุทยานชวนกทม.จัดทัวร์ชม “ตัวเหี้ย” สวนลุมพินี

น.ส.กาญจนา นิตยะ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ได้รับการประสานงานจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้ช่วยจับตัวเหี้ยบริเวณสวนลุมพินี ซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

โดยกทม.อ้างว่า สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่เข้ามาออกกำลังกายเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของ กทม. เพราะความเป็นจริงตัวเหี้ย ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร อีกทั้งประชาชนที่เข้ามาสวนลุมพินี ต่างก็คุ้นเคยกับสัตว์ดังกล่าวอยู่แล้ว ซึ่งกทม.อ้างว่า จากการใช้วิธีเดินนับขณะนี้มีตัวเหี้ยอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวกว่า 400 ตัว ต่างกับสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าที่เคยเข้าไปนับได้แค่ 160 ตัวเท่านั้น

น.ส.กาญจนา กล่าวอีกว่า จากที่เคยพูดคุยกับผู้ที่ใช้บริการพักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายในสวนลุมพินี ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้สึกรังเกียจตัวเหี้ย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนรู้สึกมหัศจรรย์ใจ ที่เห็นสัตว์ชนิดนี้ใช้ชีวิตอยู่ในสวนสาธารณะร่วมกับประชาชนอย่างปกติสุข  ดังนั้น จึงขอเสนอแนวคิดให้กทม.

จัดกิจกรรมนับตัวเหี้ยกันใหม่ เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ยอมรับกันได้ทั้ง 2 ฝ่าย โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  นอกจากนั้น ยังพบข้อมูลว่า นักท่องเที่ยวที่มาสวนลุมพินีบางกลุ่มตั้งใจมาชมตัวเหี้ยโดยเฉพาะ จึงควรเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสทำโครงการเขตพื้นที่พิเศษชมตัวเหี้ยในป่าในเมือง เชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก