กทม.ชี้ ผู้ใดซื้อหรือขายอาหารนก ที่สาธารณะ คุก3 ปี ปรับ 25,000 บาท [คลิป]

กทม.กำชับทุก 50 เขต แจ้งเตือนประชาชนรู้เท่าทันอันตรายที่มาจากนกพิราบ ขณะที่กฎหมายระบุว่า ผู้ใดซื้อหรือขายอาหารนกในที่สาธารณะ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 25,000 บาท

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กรุงเทพมหานคร จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะว่า มาตรการการควบคุมจำกัดนกพิราบของกรุงเทพมหานคร ได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

1.มาตรการเร่งด่วน ซึ่งปกติกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว โดยได้ออกหนังสือสั่งการไปยังสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และสำนักอนามัย เกี่ยวกับเรื่องอันตรายของนกพิราบ ซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็นอุจจาระของนกพิราบที่เป็นต้นเหตุของโรคไข้สมองอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ตลอดจนโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อาทิ โรคปอดบวม เป็นต้น อีกทั้งขนของนกพิราบหรือส่วนต่างๆ ตามร่างกายของนกพิราบ ยังเป็นพาหะนำโรคอีกหลายชนิด ซึ่งได้แจ้งเตือนถึงอันตรายของนกพิราบไปทั่วทุกพื้นที่แล้ว

ผู้ใดซื้อหรือขายอาหารนกในที่สาธารณะมีความผิด

สำหรับพื้นที่ที่เคยมีการเลี้ยงนกพิราบ เช่น บริเวณหน้าลานคนเมือง (เสาชิงช้า) โดยมีผู้นำอาหารนกพิราบมาขายในบริเวณดังกล่าว จึงทำให้มีจำนวนนกพิราบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย คือ ผู้ใดซื้อหรือขายอาหารนกในที่สาธารณะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 25,000 บาท

แต่ในเบื้องต้นกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งเตือนประชาชนให้ทราบ ไม่ได้ต้องการที่จะจับหรือปรับประชาชน ตามที่กฎหมายกำหนด จากนี้จะเร่งทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ตลอดจนตักเตือน เพื่อชี้ให้เห็นถึงโทษและภัยของนกพิราบ ซึ่งเป็นพาหะนำโรคมาสู่มนุษย์ และมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

นอกจากนี้จะได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความรู้ในพื้นที่ อาทิ วัดวาอารามที่อยู่ติดแม่น้ำ และเขตอภัยทานที่มีการซื้อขายอาหารให้ปลา ซึ่งเศษอาหารปลาที่ตกอยู่ตามพื้นหรือบนท่าเรือจะทำให้นกเข้ามาจิกกิน รวมทั้งผู้ที่รักนกและให้อาหารนก โดยไม่รู้ว่านกพิราบเป็นพาหะนำโรคร้ายมาสู่คน

มาตรการที่ 2 ได้มอบหมายให้ 50 สำนักงานเขตและสำนักอนามัย เข้าไปสำรวจตรวจสอบพื้นที่ที่มีกลุ่มนกรวมอยู่เป็นจำนวนมากว่าควรจะดำเนินการ ป้องกันอย่างไร หรือจับไปคืนสู่ธรรมชาติอย่างไรต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน