กทม.ติดป้ายรณรงค์งดให้อาหารนก

สำนักอนามัย กทม. ได้จัดเจ้าหน้าที่จับนกพิราบ เพื่อตรวจเฝ้าระวังโรคติดต่อจากนกสู่คน ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนงดให้อาหารนกเพื่อจำกัดแหล่งอาหารของนกพิราบ

นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวถึงการจัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะว่า สำนักอนามัย ได้จัดเจ้าหน้าที่จับนกพิราบ เพื่อตรวจเฝ้าระวังโรคติดต่อจากนกสู่คน โดยเบื้องต้นส่งทีมสัตวแพทย์เคลื่อนที่เข้าดำเนินงานเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ โดยขอความร่วมมือจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติเคลื่อนย้ายนกพิราบบางส่วน เพื่อควบคุมประชากร รวมทั้งขอความร่วมมือจากกรมปศุสัตว์ กองสารวัตร นำกรงขนย้ายนกพิราบไปยังสถานที่พักพิงในจังหวัดปทุมธานี ส่วนสำนักงานเขตพื้นที่ได้ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันโรคเป็นประจำ นอกจากนี้ ได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนงดให้อาหารนก หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000บาท ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2560

สำหรับแผนการแก้ไขปัญหาในระยะยาว สำนักอนามัยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เฝ้าระวังโรคติดต่อจากนกสู่คนโดยเก็บข้อมูลในระยะยาว หากพบเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จะแจ้งเตือนประชาชนในการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันโรคและล้างมือหลังจากสัมผัสสิ่งปนเปื้อนเชื้อโรค ตลอดจนประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนงดให้อาหารนกเพื่อจำกัดแหล่งอาหารของนกพิราบ โดยประสานสำนักเทศกิจดำเนินการจับปรับผู้ขายอาหารนกในที่สาธารณะ รวมทั้งขอความร่วมมือกรมปศุสัตว์ในการจัดหาสถานที่พักพิงให้กับนกพิราบให้เพียงพอต่อการดำเนินการเคลื่อนย้ายนกพิราบ

นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า สำนักสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการจัดระเบียบและการรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนงดให้อาหารนกในสวนสาธารณะของ กทม. โดยดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในสวนสาธารณะ 37 แห่ง เพื่อขอความร่วมมือประชาชนงดให้อาหารนกพิราบ และป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ อีกทั้งช่วยดูแลสุขภาพอนามัยผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ ลดความเสี่ยงจากการรับเชื้อนกพิราบ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่หากพบเห็นการให้อาหารนกพิราบในสวนสาธารณะให้แจ้งตักเตือนและห้ามปรามทันที นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ประชาชนรับทราบถึงความเสี่ยงจากอันตรายของเชื้อโรคที่อาจแพร่จากนกพิราบสู่คน โดยจะเน้นย้ำผู้ใช้บริการสวนสาธารณะงดให้อาหารนกพิราบอย่างต่อเนื่อง