กลุ่มศิลปิน ตอบโต้แสดงจุดยืน ไม่เอา! ผู้ว่าฯอัศวิน หลังหอศิลป์ถูกตัดงบ

“กลุ่มศิลปินกราฟิตี้-สตรีทอาร์ท” ขอไม่รับทำงานให้ กทม.ในสมัยผู้ว่าฯอัศวิน ตอบโต้กรณีหอศิลปกรุงเทพฯถูกตัดงบฯ

จากที่ปรากฏเป็นข่าวในขณะนี้ว่าหอศิลปกรุงเทพฯกำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤติทางงบประมาณอันเนื่องจากการที่ทางกรุงเทพมหานครไม่ได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณทั้งในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมาและรวมถึงในปีงบประมาณ 2562 ที่จะถึงนี้นั้น  “กลุ่มศิลปินสรีตอาร์ทเพื่อนหอศิลป์กรุงเทพ” ในฐานะของกลุ่มคนทำงานศิลปะรู้สึกถึงความไม่ถูกต้อง จึงขอแสดงจุดยืนและข้อเรียกร้องดังนี้

1.ขอให้ทางผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ชี้แจงถึงเหตุผลและความจำเป็นต่อสังคมให้ได้ว่า เหตุใดจึงไปตัดงบสนับสนุนการดำเนินงานของหอศิลปกรุงเทพฯ ทั้งที่ในอดีตที่ผ่านมามีผู้ว่าราชการฯและคณะผู้บริหารหลายคณะของกรุงเทพฯได้สนับสนุนด้วยดี โดยไม่มีปัญหาในการติดขัดข้อระเบียบบังคับเฉกเช่นที่ผู้บริหาร กทม.ชุดนี้กล่าวอ้าง

“กลุ่มศิลปินสรีตอาร์ทเพื่อนหอศิลป์กรุงเทพ”ตามรายชื่อแนบท้ายนี้ ขอประกาศไม่รับทำงานศิลปะทุกประเภทให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าผู้ว่าฯอัศวินจะพ้นจากแหน่งหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหานี้ให้เป็นที่ลุล่วง ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการไม่เห็นด้วยในวิธีคิดและการบริหารงานศิลปวัฒนธรรมของท่านผู้ว่าฯคนนี้