แต่งชุดดำ!! ต้าน ตัดงบอุดหนุน หอศิลปกรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่หอศิลปกรุงเทพฯ ศิลปิน และภาคประชาชน ร่วมแต่งชุดดำถือป้ายข้อความร่วมกันรักษาหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ประกาศจะดึงหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ไปดูแล ภายใต้แนวคิด co-working space กระทั่งเกิดกระแสต่อต้านจากแวดวงศิลปิน พร้อมเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชน หลังจากนั้นไม่นาน พล.ต.อ. อัศวิน จึงออกมาประกาศว่าจะไม่ขอเข้าไปยุ่ง แต่เรื่องยังไม่จบ เพราะที่ผ่านมา กทม. ไม่ได้ให้งบประมาณหอศิลป์ฯ สำหรับดำเนินงาน แม้เจ้าหน้าที่สอบถามไปหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบ

หอศิลปกรุงเทพฯ แจงงบสนับสนุน จาก กทม.

โดยวันนี้ทางหอศิลปกรุงเทพฯ ได้ชี้แจงว่าหอศิลปกรุงเทพฯได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากกรุงเทพมหานครในโหมดเงินอุดหนุน 55% หรือคิดเป็นเงินประมาณ 40 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นค่าใช้จ่ายด้านกิจกรรม 10 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 30 ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคิการรักษาความปลอดภัย ความสะอาด และการซ่อมแซมอาคาร เป็นต้น ส่วนอีก 45% ที่เหลือ มูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ จะเป็นผู้จัดหารายได้เพิ่มเติมผ่านการจัดนิทรรศการต่างๆ

แต่ในปีงบประมาณ 2561 สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณ 40 ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหอศิลปกรุงเทพฯ โดยงบประมาณก้อนนี้จะเป็นงบประมาณที่ตั้งให้กับสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของ กทม. แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักวัฒนธรรมฯ ไม่ได้เบิกจ่ายงบก้อนนี้ให้หอศิลปกรุงเทพฯ ทำให้เริ่มประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งที่ตลอดปี 2560 มีผู้มาใช้บริการมากกว่า 1 ล้าน 7 แสนคน

เช่นเดียวกับในปีงบประมาณ 2562 ที่จะถึงทางมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ ได้เสนอและขอรับงบอุดหนุนต่อ กทม.ผ่านสำนักวัฒนธรรมฯ แต่กับพบว่าผู้บริหาร กทม.ไม่ได้เสนองบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหอศิลปกรุงเทพฯ ต่อสภากรุงเทพมหานครทำให้ในปีงบประมาณนี้หอศิลปกรุงเทพฯ จะไม่มีงบประมาณการดำเนินพื้นฐาน และจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการต่างๆ

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดจึงมีการพิจารณากำหนดมาตรการรัดเข็มขัด ยืนยันจะทำทุกทางให้หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่เรียนรู้และเป็นที่เชิดหน้าชูตาประเทศในสายตานานาชาติ

พร้อมกันนี้กลุ่มเครือข่ายศิลปินและภาคประชาสังคมได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการณ์ตัดงบประมาณอุดหนุน ปี 2561 และปี 2562 โดย กทม.อ้างว่าสภากรุงเทพมหานครไม่ยอมอนุมัติเพราะผิด พรบ.กรุงเทพมหานคร มาตรา 96 ปี 2528 และสัญญาโอนสิทธิบริหารหอศิลปฯไม่ได้ระบุว่า กทม.ต้องให้งบอุดหนุน และยังมีข้อสังเกตในการที่ กทม.นำ 3 พลทหารมาร่วมเป็นกรรมการสรรหาเข้ามายุ่งเกี่ยว