ขสมก.เดินหน้าติดตั้ง E-Ticket - ประสานตั๋วร่วม

28 ก.ย. 2561 เวลา 6:45 น.

ขสมก.เดินหน้าติดตั้งระบบ E-Ticket บนรถเมล์ธรรมดาให้แล้วเสร็จ 800 คันภายในเดือนนี้ นอกจากนี้ยังเร่งประสานกับ รฟม. เพื่ออัพเกรดให้ใช้ระบบตั๋วร่วมได้ภายในปีหน้า

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. แจ้งว่าหลังยกเลิกการติดตั้งเครื่องเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ หรือ Cash Box บนรถโดยสารประจำทาง ล่าสุดจึงติดตั้งเครื่องอ่านบัตรโดยสารเวอร์ชั่น 2.0 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเปิดให้ใช้บริการแล้ว 300 คัน ที่เหลืออีก 500 คัน คาดว่าจะสามารถ เปิดให้บริการได้ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561

เครื่องเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ หรือ Cash Box (ยกเลิกการติดตั้ง)

ส่วนการติดตั้งบนรถโดยสารที่เหลืออีก 1,800 คัน ติดตั้งแล้ว 700 คัน คาดว่าจะดำเนินการ ติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้ทั้งหมด ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561

เครื่องอ่านบัตรโดยสารเวอร์ชั่น 2.0

สำหรับการปรับปรุงระบบฯจากเวอร์ชั่น 2.0 เป็นเวอร์ชั่น 2.5 ขสมก.อยู่ระหว่างการประสานงานกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เพื่อขอข้อกำหนดคุณสมบัติ และ เงื่อนไขการทดสอบ รองรับบัตรโดยสารร่วมที่จะใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปรับปรุงระบบฯ ต่อไป ซึ่ง ขสมก. ได้มีการประชุมร่วมกับ รฟม. เป็นระยะ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยจะใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงระบบฯประมาณ 4-6 เดือน คาดว่าจะใช้งานได้ประมาณเดือนมีนาคม 2562

ขสมก.ยังไม่ได้มีการชำระค่าเช่าระบบฯ กับบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการตรวจรับฯ ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจรับระบบฯ ตามขอบเขต TOR แต่อย่างใด เนื่องจากรอการแก้ไขสัญญา หลังจากที่มีการยกเลิกสัญญาตัวเครื่องเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติแล้ว ส่วนในกรณีที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถส่งมอบงานได้ครบตามเงื่อนไขสัญญา ขสมก.ก็จะดำเนินการคิดค่าปรับตามเงื่อนไขสัญญากับบริษัทฯ ต่อไป