ขึ้นอีก 500 บาท ! MRT ปรับค่าที่จอดรถสายสีน้ำเงิน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) ประกาศปรับอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ในอาคารจอดแล้วจรและลานจอดรถของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) หัวลำโพง – บางซื่อ ตามประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่องการปรับอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ในอาคารที่จอดรถยนต์ ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2556 ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์และสภาพเศรษฐกิจ เนื่องจาก รฟม. ไม่ได้ปรับขึ้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์มามากกว่า 5 ปี รวมถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีที่ผ่านมา เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าจ้างบริหารจัดเก็บเงิน ค่าบริการจอดรถ ค่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบควบคุมรถยนต์เข้า-ออก ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัย และค่าบำรุงรักษาบริเวณอาคารและลานจอดรถที่ใช้งานมานานกว่า 14 ปี จึงทำให้ รฟม. จำเป็นต้องมีการปรับอัตราค่าบริการจอดรถยนต์สำหรับผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT และผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ดังนี้


1. ผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT คิดอัตราค่าบริการ 50 บาทต่อชั่วโมง

2. ผู้ใช้บริการจอดรถยนต์รายเดือน บริเวณอาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว คิดอัตราค่าบริการ 1,500 บาทต่อเดือน และจะเพิ่มเป็นอัตราค่าบริการ 2,000 บาทต่อเดือน ในวันที่ 1 เมษายน 2562 สำหรับอาคารและลานจอดรถที่เหลือทุกแห่งคิดอัตราค่าบริการ 2,000 บาทต่อเดือนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ทั้งนี้ รฟม.ยังคงอัตราค่าบริการจอดรถยนต์สำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ตามเดิม (ในอัตราค่าบริการ 2 ชั่วโมง 15 บาท)

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสาร รฟม. ได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044