วางใจได้อยู่! ฝุ่น PM 2.5 เพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ในมาตรฐาน คาดพรุ่งนี้เพิ่มอีก

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ว่า ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ (10 ก.พ.) เกือบทุกพื้นที่ แต่ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง และดำเนินการตามมาตรการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมปริมาณฝุ่นละอองไม่ให้เกินมาตรฐาน

ขณะที่การคาดการณ์จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM 2.5 ของ คพ. คาดว่าในวันพรุ่งนี้ (12 ก.พ.) ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้การดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง จะช่วยให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้