"ศรีสุวรรณ" โร่ฟ้องศาลปกครอง...! ขอระงับขึ้นค่ารถเมล์

19 เม.ย. 2562 เวลา 4:04 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันนี้ 19 เมษายน 2562 เวลา 10:00 นที่ศาลปกครองกลางถนนแจ้งวัฒนะนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย พร้อมชาวกรุงเทพฯและปริมณฑลรวม 30 คน ได้เดินทางมายื่นฟ้องคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางต่อศาลปกครองกลาง พร้อมกับยื่นคำขอไต่สวนฉุกเฉินเพื่อขอให้ศาลทุเลาการบังคับใช้คำสั่งขึ้นค่าโดยสารรถเมล์เป็นการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา

เนื่องจากขณะนี้ราคาน้ำมันเป็นตัวต้นทุนหลัก ของการประกอบกิจการของรถโดยสาร ยังไม่มี การเปลี่ยนแปลงผกผันไปในทิศทางที่แพงขึ้นแต่อย่างใด อีกทั้งไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐและการบริการสาธารณะ หากศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้ แต่ถ้าปล่อยให้มติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง นำไปสู่การปฏิบัติในวันที่ 22 เมษายน 2562 นี้ เป็นต้นไปจะทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงยากแก่การเยียวยาภายหลัง เนื่องจากมีประชาชนคนยากคนจนเป็นจำนวนมากที่จะได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางศาลปกครองดังกล่าว ซึ่งต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการบริการ รถโดยสารสาธารณะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะคนยากจน คนหาเช้ากินค่ำยันถึงหนุ่มสาวคนชั้นกลางที่พึ่งจะมีรายได้จากการทำงาน ถือได้ว่าเป็นการสร้างภาระให้เกิดขึ้นกับประชาชนเกินสมควรตาม ม.9(1) แห่ง พรบ.การจัดตั้ง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ซึ่งในการฟ้องครั้งนี้ได้มีคำขอท้ายฟ้องคือ 1) ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีในการอนุมัติให้กำหนด(ปรับปรุง) อัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางสาธารณะใหม่-เก่า ในหลายๆหมวดทั้งหมดดังกล่าวเป็นการสร้างภาระให้เกิดขึ้นกับประชาชนเกินสมควร ตามมาตรา9(1) แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542 และ 2) ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาเพิกถอนหรือระงับของผู้ถูกฟ้องคดีครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่อนุมัติให้กำหนดปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางสาธารณะใหม่-เก่าในหลายๆหมวด ทั้งหมดหรือบางส่วนเสีย หรือแล้วแต่ศาลเห็นสมควร

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ทั้งนี้นายสุวรรณอย่างเรียกร้องให้นักการเมืองพรรคการเมืองทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ทุกพรรค ที่เคยอวดอ้างในขณะหาเสียงก่อนหน้านี้ว่ารักประชาชนห่วงใยในความทุกข์สุขของประชาชน ให้หันมาใส่ใจดูแลประชาชนเพื่อร่วมกดดันเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการขึ้นค่าโดยสารรถเมล์ ทั้งระบบด้วย อย่ามัวแต่เอาเวลาไปชิงดีชิงเด่นกันจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่เห็นหัวประชาชนเลย

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด