ศาลปกครองกลางไต่สวนระงับขึ้นค่ารถเมล์

22 เม.ย. 2019 เวลา 5:18 น.

ศาลปกครองกลาง นัดไต่สวน สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขอระงับขึ้นค่ารถเมล์ทั้งระบบโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จะเดินไปศาลปกครองกลาง หลังจากสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ร่วมกันยื่นฟ้อง คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา ฐานกระทำการสั่งขึ้นค่ารถเมล์ทั้งระบบโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวเพื่อทุเลาการบังคับคดีไว้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

นอกจากนี้ยังได้ขอเรียกร้องให้รัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรี สั่งให้เรียกคืนสัมปทานการเดินรถของเอกชนที่หมดอายุทั้งหมดมาดำเนินการเอง โดยเฉพาะรถร่วม ขสมก. เพื่อที่จะได้นำไปสู่การปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วได้ โดยเฉพาะรถร่วม ขสมก. เพื่อที่จะได้นำไปสู่การปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วได้

ด้าน นายประยูร ช่วยแก้ว รักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ระบุว่า พร้อมไปชี้แจงตามคำสั่งศาลปกครองกลาง เนื่องจากศาลฯให้ไปชี้แจง ไม่ได้มีคำสั่งให้ชะลอการปรับขึ้นค่าโดยสารแต่อย่างใด ส่วนหลังจากศาลฯจะมีคำสั่งออกมาอย่างไร ขสมก.ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตาม

โดย ขสมก.ได้ปรับขึ้นค่าโดยสารรถขสมก.ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันนี้ ซึ่งจะปรับค่าโดยสารแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกในวันที่ 22 เม.ย.62 ถึงวันที่ 7เม.ย.63 จะยังปรับไม่เต็มเพดาน หลังครบปีจะปรับขึ้นส่วนที่เหลือ เช่น รถธรรมดาเก็บ 6.50 บาท เป็น 8 บาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด