กรุงเทพมหานคร ข่าว

เขตคลองเตย-อปพร.จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

“เขตคลองเตย” จับมือ “อปพร.-ทหาร-ตำรวจ-ประชาชน” จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เก็บขยะ-ปรับปรุงภูมิทัศน์-พัฒนาคุณภาพชีวิต” ชุมชนหัวโค้ง

วานนี้ (23 พ.ค.) นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับนายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย และนายประเทืองวิทย์ ดีใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยร่วมกันพัฒนาความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่บริเวณชุมชนหัวโค้ง ถนนดำรงลัทธพิพัฒน์ เขตคลองเตย โดยมีคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ทหาร กองร้อยจิตอาสา พัน.ฉก.ทม.904 ม.1 พัน 1 รอ. เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย รส.ร.19 พัน 3 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.น.ท่าเรือ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จำนวนกว่า 200 คน ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว