กรุงเทพมหานคร

ศิษย์เก่า รร.วัดสุทธิฯ จี้ ผอ. แจงใช้เงินรัฐ ออกคูปองซื้ออุปกรณ์การเรียน

ศิษย์เก่าคณะกรรมการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม รวมตัวเรียกร้องให้โรงเรียนชี้แจง นำเงินสนับสนุนจากภาครัฐ แต่กลับแจกจ่ายเป็นคูปองไปซื้อของได้เฉพาะในสหกรณ์

ศิษย์เก่าคณะกรรมการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ได้รวมตัวเรียกร้องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ชี้แจง หลังได้รับข้อมูลจากนักเรียนรุ่นปัจจุบัน ผู้ปกครองและอาจารย์ ถึงความไม่โปร่งใสในการนำเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์การเรียน แต่กลับแจกจ่ายเป็นคูปอง

เพื่อให้นำไปซื้อของได้เฉพาะในสหกรณ์ของโรงเรียนเท่านั้น ซึ่งก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนจะจ่ายเป็นเงินสดพร้อมให้นำใบเสร็จมาทำการเบิกเป็นค่าอุปกรณ์ในการศึกษา

โดยนายชนธัญ อัศวถานนท์ ตัวแทนศิษย์เก่าคณะกรรมการ ระบุว่า อุปกรณ์ที่นักเรียนได้รับนั้นไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะกระเป๋าสะพายที่มีคุณภาพต่ำ ส่วนงบประมาณในการสนับสนุนการศึกษาโดยในชั้นมัธยมต้นรายละ 210 บาท และมัธยมปลายรายละ 230 บาท ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนรวมกว่า 3000 คน แต่ถูกบังคับให้รับคูปองที่เรียกว่าคูปองกินรวบและซื้อได้เฉพาะในร้านสหกรณ์ของโรงเรียน

พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบถึงความไม่โปร่งใสของผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้ โดยในวันพรุ่งนี้เวลา 8.00 น. จะนัดรวมตัวพร้อมกับศิษย์ปัจจุบัน เพื่ออ่านแถลงการณ์ที่หน้าโรงเรียนพร้อมจดหมายเปิดผนึกให้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว