กทม.เตรียมฉีดละอองน้ำ ล้างถนน ลดฝุ่นละออง 24 จุดรอบเมือง

4 ต.ค. 2019 เวลา 0:20 น.

กรุงเทพมหานคร กำหนดแผนฉีดละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ และล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าลดฝุ่นละออง ทุกวัน โดยวันนี้ (4 ต.ค.62) จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 24 เขต

กรณีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ตรวจพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือพีเอ็ม 2.5 (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เกินกว่ามาตรฐาน 6 พื้นที่

สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร กำหนดแผนล้างถนนและทางเท้าในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองสูงกว่ามาตรฐาน โดยดำเนินการฉีดละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ และล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้าลดฝุ่นละออง ทุกวัน

โดยวันนี้ (4 ตุลาคม 2562) กำหนดพื้นที่ล้างถนนและทางเท้าเพื่อลดฝุ่นละออง ดังนี้