คนกรุงอ่วม ฝุ่นละอองกระจายหนัก รอบเย็นเจอ 41 พื้นที่ เกินค่ามาตรฐาน

09 ม.ค. 2563 เวลา 9:51 น.

กรมควบคุมมลพิษ เผย 41 พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน เร่งบรรเทาฝุ่นให้กลับสู่ภาวะปกติ

กรมควบคุมมลพิษ รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 9 มกราคม 2563 เมื่อเวลา 15.00 น. ว่า ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 48 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 44 – 80 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม)

โดยปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงในหลายพื้นที่เมื่อเทียบกับช่วงเที่ยงที่ผ่านมา โดยพบพื้นที่มีปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน และเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 41 พื้นที่ (พื้นที่สีส้ม) ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งและติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ คพ. ยังคงรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ "ภายใต้แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ" อย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองให้กลับสู่ปกติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด