ฝนเท ฝุ่นหาย กรมควบคุมมลพิษ เผยคุณภาพอากาศ PM2.5 เหลือเพียง 1 พื้นที่

13 ม.ค. 2563 เวลา 11:02 น.

กรมควบคุมลพิษ เผยคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเย็นนี้ มีพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 1 พื้นที่ คือ เขตพระนคร

กรมควบคุมลพิษ รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ดังนี้ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 52 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 22 – 51 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม)

โดยปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลกจากช่วงเที่ยงมากนัก โดยพบ พื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 1 พื้นที่ คือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรลดทำกิจกรรมกลางแจ้งและติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้คพ. ยังคงรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ "ภายใต้แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ " อย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองให้กลับสู่ปกติ

อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ Real Timeได้ทางเว็บไซต์ Air4Thai.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ bangkokairquality.com

กรมควบคุมลพิษ เผยคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเย็นนี้ มีพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 1 พื้นที่ คือ เขตพระนคร