กรุงเทพมหานคร ข่าว

งดแล้ว! มหาสงกรานต์กรุงเทพฯ วอนภาคเอกชนงดจัด ช่วยป้องกันโควิค-19 ระบาด

กรุงเทพมหานคร ประกาศงดจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพฯ รวมถึงงดพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จำลอง พร้อมขอให้ภาคเอกชนงดจัดงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิค-19

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 กรุงเทพมหานคร จึงงดการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ทุกแห่งในส่วนที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบ รวมทั้งงดพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จำลอง ออกจากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เพื่อแห่ไปตามเส้นทางต่างๆ ให้ประชาชนสรงน้ำ

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือภาคเอกชน งดการจัดงานสงกรานต์ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการเล่นสาดน้ำ เนื่องจากอาจมีผู้ป่วยหรือผู้มีเชื้อดังกล่าว ไปอยู่ในสถานที่ที่มีการเล่นสาดน้ำ ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากมาอยู่ร่วมกันอย่างแออัด ซึ่งน้ำและความชื้นจากการเล่นสาดน้ำ จะเป็นตัวนำเชื้อ และเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้

อย่างไรก็ดี สำหรับภาคเอกชนที่ยังคงมีการจัดงานสงกรานต์ ขอให้ทบทวนให้รอบ คอบ เพราะหากมีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างอย่างคาดไม่ถึง และหากยังคงยืนยันที่จะจัดงานผู้จัดจะต้องเตรียมมาตรการป้องกันให้รัดกุม โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองผู้เข้าไปร่วมงาน