กรุงเทพมหานคร

6 – 10 มี.ค. ใครเที่ยวสนามมวย – สถานบันเทิงเขต กทม. ต้องกักตัว 14 วัน

กระทรวงสาธารณสุขแนะ กลุ่มบุคคลร่วมกิจกรรมสนามมวย “ลุมพินี-ราชดำเนิน” เมื่อวันที่ 6 มีนาคม และผู้ที่เที่ยวสถานบันเทิงในพื้นที่ กทม. ระหว่างวันที่ 9 – 10 มี.ค. ต้องกักตัวเองเพื่อดูอาการ 14 วัน หากผิดปกติให้รีบพบแพทย์ หรือเข้ารับการตรวจรักษาได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านฟรี

18 มีนาคม 2563 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 เรียกร้องให้ผู้ที่ได้เข้าไปในสนามมวยลุมพินี และสนามมวยราชดำเนิน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 รวมถึงผู้ที่เข้าไปยังสถานบันเทิง ร้านอาหารยามค่ำคืนในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9 –10 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขพบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่ดังกล่าว

 

 

ขอให้กลุ่มคนเหล่านี้สังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน หากมีไข้ร่วมกับอาการไอ เจ็บคอ น้ำมูก หายใจลำบาก หรืออย่างใดอย่างหนึ่งให้ไปรับการตรวจรักษาได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกสังกัดได้ฟรี กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1422

 

 

พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ มีรายงานพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลมาจากการคัดกรองครอบคลุมกลุ่มบุคคลและสถานที่ที่คาดว่า จะเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาด ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการสอบสวนโรคที่พบว่า ผู้ป่วยรายใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นคนวัยหนุ่มสาว เป็นวัยทำงาน มีประวัติเดินทางออกไปนอกประเทศไปยังพื้นที่เสี่ยง ไปยังสถานที่ที่คนแออัด ไปมีกิจกรรมสังสรรค์ และหลายคนไม่ลดกิจกรรมทางสังคม ไม่เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

 

 

ที่สำคัญไม่ยอมกักกันตนเองอย่างเคร่งครัดเมื่อป่วยหรือเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ทำให้นำโรคไปติดทั้งคนใกล้ชิดในครอบครัว รวมทั้งเพื่อนๆ ที่สำคัญโรคโควิด-19 มีความรุนแรงกลุ่มบอบบาง ที่รับรู้กัน คือ กลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ เด็กเล็ก หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว ดังนั้น หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไป การระบาดในประเทศจะมีการขยายวงจนนำไปสู่ภาวะที่อาจจะควบคุมโรคได้ยากลำบาก

 

 

จึงต้องร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด“ต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร งดการเดินทางที่ไม่จำเป็น และต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปอยู่แหล่งชุมชน พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ที่สำคัญหากมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้สวมหน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติความเสี่ยง รวมถึงแยกของใช้ส่วนตัว รับประทานอาการปรุงสุกใหม่ แยกสำรับอาหาร หรือใช้ช้อนกลางส่วนตัว” นพ.สุวรรณชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวย้ำ