กรุงเทพมหานคร

รองผู้ว่าฯกทม. ถกเข้ม โควิด19 แจ้งผู้กักกันตัวที่บ้าน ระมัดระวังตน เฝ้าสังเกตอาการ

รองผู้ว่าฯกทม. เผยการประชุม เฝ้าระวัง โควิด-19 ได้หารือย้ำถึงมาตรการแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระดับเขต ซึ่งมีผู้อำนวยการเขต เป็นหัวหน้าทีม นำคณะไปเยี่ยมบ้านผู้กักกันตัวเอง

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้แทนกลุ่มเขต สำนักงานประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

โดย พล.ต.ท.โสภณ เปิดเผยว่า การประชุมวันนี้ได้หารือย้ำถึงมาตรการแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) โดยให้แต่ละเขตจัดตั้งทีมดำเนินการคัดกรองแยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระดับเขต ซึ่งมีผู้อำนวยการเขต เป็นหัวหน้าทีม
นำคณะไปเยี่ยมบ้านผู้กักกันตัวเอง ณ บ้านพักของผู้ถูกกักกันตัวเอง

พร้อมนำชุดวัสดุอุปกรณ์ที่สำนักอนามัยมอบให้สำหรับ ผู้กักกันตัวเอง ตามที่สำนักอนามัยจัดไว้ให้ไปมอบให้ผู้กักกันฯ ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ปรอทวัดไข้ ถุงขยะติดเชื้อ เอกสารในการปฏิบัติดูแลตนเอง เอกสารบันทึกการเฝ้าระวัง พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ผู้กักกัน และให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามอาการตรวจเยี่ยมและกำลังใจผู้กักกันตัวเองในตอนเช้า ของทุกวัน

ในส่วนของแนวทางการปฏิบัติตัวของผู้กักกันตัวเองให้เฝ้าระวังสังเกตตัวเอง ดังนี้ สังเกตอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก หรือหายใจลำบากใจ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน และบันทึกรายงาน หากพบอาการป่วยข้อใดข้อหนึ่ง หรือ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้น ไปให้แจ้งผู้อำนวยการเขต หรือหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมเขตในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ทันที เพื่อให้การดูแลรักษาตามความเหมาะสมต่อไป พล.ต.ท.โสภณ กล่าว