กรุงเทพมหานคร ข่าว

“กรมช่างอากาศ บางซื่อ” สั่งทหาร-ลูกจ้าง กักตัวเองพร้อมครอบครัว 14 วัน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ล่าสุด รัฐบาลต้องประกาศปิดสถานบันเทิง และแหล่งแพร่เชื้อทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล 14 วัน นั้น

พล.อ.ท.ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ ได้ออกคำสั่งกรมช่างอากาศ(เฉพาะ) ที่ 21 เรื่องให้ปิดกรมช่างอากาศบางซื่อ เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 ในพื้นที่กรมช่างอากาศ บางซื่อ ทั้งในพื้นที่ราชการและบ้านพักอาศัย จึงให้ดำเนินการดังนี้

1.ให้ปิดกรมช่างอากาศ บางซื่อ 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 1 เมษายน2563

2.ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทำงานออนไลน์ที่บ้าน โดยกักตัว 14 วันพร้อมบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมกัน และเฝ้าติดตามอาการผิดปกติอย่างใกล้ชิด

3.ในกรณีที่ต้องสนับสนุนภารกิจของ กองทัพอากาศและหน่วยบิน เจ้ากรมช่างอากาศ จะสั่งการทาง joint Maintenance Operations Centre (JMOC) โดยให้ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมช่างอากาศ แจ้งเจ้าหน้าที่ Maintenance Recovery (MRT) ทุกคนให้เตรียมพร้อมอยู่ที่บ้าน พร้อมปฏิบัติหน้าที่เมื่อได้รับคำสั่ง