กรุงเทพมหานคร ข่าว

ประปานครหลวง ออก 3 มาตรการ ลดค่าน้ำ-ขยายเวลาชำระ-คืนเงินประกัน สู้ภัยโควิด19

การประปานครหลวง ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 “ลดค่าน้ำ-ขยายเวลาชำระ-คืนเงินประกัน”

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ดังนี้

1.ลดค่าน้ำประปา 3% ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทเป็นระยะเวลา 3 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือน พ.ค.-ก.ค.

2.ขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรม และกิจการที่ให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย และสามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือน พ.ค.-มิ.ย. โดยติดต่อที่สำนักงานประปาสาขาในพื้นที่ใช้น้ำ

3.คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ตั้งแต่เดือน พ.ค.เป็นต้นไป เพื่อขอรับเงินคืนตามวิธีที่ กปน. กำหนด

ทั้งนี้ ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำสามารถตรวจสอบสิทธิและดำเนินการ สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น application MWAonMobile หรือ www.mwa.co.th และข่องทางอื่นๆ เพื่อขอรับเงินคืน หรือติดต่อขอรับเงินคืนที่สำนักงานประปา ทั้ง 18 สาขา