กรุงเทพมหานคร ข่าว

“นิพนธ์” นำ กปน.ล้างถังพักน้ำรร.หอวัง สกัดโควิด-19 รับเปิดเทอม

‘นิพนธ์ บุญญามณี’ รมช.มหาดไทย เปิดโครงการ “น้ำประปาปลอดภัยใส่ใจคุณภาพ” บิ๊กคลีนนิ่งล้างถังพักน้ำ โรงเรียนหอวัง นำร่องเพื่อสุขอนามัยที่ดีของเยาวชน ให้ปลอดภัยจาก COVID-19 เตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม

โควิด-19 วันนี้ (22 มิ.ย. 63) – นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานร่วมเปิดกิจกรรม “น้ำประปาปลอดภัยใส่ใจ คุณภาพ” ของการประปานครหลวง(กปน) โดยมีนาย ปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. , นายกฤษดา กวีญาณ กรรมการกปน. นายธรรมรงค์ เสนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง อาจารย์โรงเรียนหอวังเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยพนักงาน และครู นักเรียน รร.หอวัง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กปน. ได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม และ มีภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย คุณภาพดี ให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงทพมหานคร นนทรี และ สมุทรปการ จึงต้องจัดกิจรรม”น้ำประปาปลอดภัยใส่ใจคุณภาพ”เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องน้ำประปาปลอดภัย แก่เยาวชนใน สถาบันการศึกษา ให้ดระหนักถึงคุณภาพของทรัพยากรน้ำ เห็นถึงความสำคัญ ของการล้างถังถังพักน้ำ เพื่อสุขอนมัยที่ดี สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค สร้างสุขอนามัยไม่ต้องซื้อน้ำขวดละ 10 บาท 20 บาท ให้มั่นใจว่าน้ำประปาดื่มได้

ขณะเดียวกัน นายยิพนธ์ยังร่วมกับ จนท.กปน. ล้างถังพักน้ำ และ สาธิตการล้างถังพักน้ำที่ถูกด้องให้กับบุคลากรในโรงเรียนที่มีหน้าที่ดูแลถังพักน้ำ เพื่อการดูแลรักษาคุณภาพในครั้งต่อไป

นายนิพนธ์ ระบุด้วยว่า ยังเป็นการเตรียมรับมือกับสภาวะภัยแล้ง ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด-19 โดยการทำความสะอาด โรงอาหาร ตู้กดน้ำดื่ม ก่อนการเปิดภาคเรียน นำร่องให้กับโรงเรียนต่างๆที่กปน.จะดำเนินการล้างถังพักน้ำ ให้ต่อไป 6 โรงเรียน ในพื้นที่กรุงทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปรการ

นายปริญญา ยมะสต ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า สำหรับที่พักอาศัย อาคาร สถานประกอบการต่างๆ ควรมีถังสำรองน้ำใช้ยามฉุกฉิน เลือกความจุของถังพักน้ำ ให้เพียงพอสำหรับการใช้งานตามจำนวนผู้ใช้น้ำในที่พักอาศัยประมาณ 1-2 วัน เพื่อนำน้ำที่สำรองมาใช้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และ ควรหมั่นทำความสะอาดถังพักน้ำทุก 6 เตือน เพื่อปืนการรักษามาตรฐานคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัย เช่นเดียวกับน้ำประปาที่ออกจากโรงงานผลิตน้ำของ กปน. ควรหมั่นตรวจสอบระบบท่อประปาภายในบ้านของตนเอง ประชาชนที่สนใจรับบริการล้างถังพักน้ำ สามารถติดต่อ MWA Call Center โทร 1125 หรือ สำนักงานประป่าสาขาใกล้บ้าน

นอกจากนี้ ยังสามารถตรวงสอบคุณภาพน้ำได้ 24 ชั่วโมง ผ่านแอปพลิดชัน MWA onMobile เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำประปทุกหยด สะอาดปลอดภัย เหมาะกับอุปโภคบริโภคเน่นอน