ด่วน! โรงเรียนสายน้ำผึ้งประกาศปิดอีก ป้องกันโควิด นร. เรียนออนไลน์แทน

14 ก.ค. 2020 เวลา 7:54 น.

โรงเรียนสายน้ำผึ่งฯ ประกาศปิดให้เรียนออนไลน์แทนเลี่ยงความเสี่ยงหลังเด็กหญิง 9 ขวบติดโควิดย่านสุขุมวิท

จากกรณีการตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าสุดทำให้ก่อนหน้านี้มีการประกาศปิดโรงเรียนสามเสนวิทยาฯ ไปแล้วเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวอีกครั้ง

ล่าสุด โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ โดยตอนหนึ่งของประกาศระบุว่า สถานการณ์ล่าสุดพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าพักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษา และเดินทางไปหลายสถานที่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่บริเวณโดยรอบสถานศึกา

ในการนี้ ทางโรงเรียนสายน้ำผึ้งฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงประกาศปิดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 โดยให้นักเรียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ของทางโรงเรียน