สงกรานต์อยุธยาคึกคัก แห่แต่งชุดไทยเล่นน้ำ

เทศกาลสงกรานต์ในตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาเริ่มต้นขึ้นแล้ว ภาพรวมปีนี้เน้นการเล่นสงกรานต์อย่างสุภาพ ซึ่งก็ยังคงไว้ซึ่งความสนุกสนานไม่แพ้กัน ติดตามได้กับคุณธนภัทร ติรางกูล รายงานสดมาจาก ถ.ศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

สงกรานต์ในตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา

เทศกาลสงกรานต์ในตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาเริ่มต้นขึ้นแล้ว ภาพรวมปีนี้เน้นการเล่นสงกรานต์อย่างสุภาพ ซึ่งก็ยังคงไว้ซึ่งความสนุกสนานไม่แพ้กัน ติดตามได้กับคุณธนภัทร ติรางกูล รายงานสดมาจาก ถ.ศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา